อภิชาติ รอดสม

 • สธ.หนุนเอ็นจีโอเป็นแม่งานสร้างเครือข่าย อสต. ดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เหตุเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่อง ทั้งมีเครือข่ายตัวแทนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนจัดอบรมและให้ความรู้ข้อมูลวิชาการ ชี้ อสต.เป็นกลไปสำคัญควบคุมสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนต่างด้าว
  2018-02-24 11:59
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติคืนสิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มคนจีนโพ้นทะเล หลังได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยจำนวน 38,267 คน พร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการ เร่งตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลข 13 หลักของกระทรวงศึกษาขึ้นต้นด้วยตัว G เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเด็กไร้สถานะที่ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขแล้ว และกลุ่มเด็กต่างชาติที่มีพาสปอร์ต หรือเดินทางไปกลับข้ามแดน
  2016-12-20 13:03
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ ลงนามคำสั่งกระทรวง สธ.แต่งตั้ง 3 สาธารณสุขนิเทศก์ ในตำแหน่งที่ว่างแล้ว ตามโผเดิมของปลัด สธ. คือ นพ.บุญชัย นพ.สสจ.พิจิตร เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 นพ.ประวิ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 ส่วน นพ.อภิชาติ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 เป็นชื่อใหม่ แทน นพ.ไพศาล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ที่เคยถูกวางตัวไว้
  2015-04-23 15:53
 • เปิดโผ 2 ผู้ตรวจ สธ. ‘นพ.สุเทพ และ นพ.วันชัย’ เตรียมเสนอ ครม.แต่งตั้ง หลังค้างเติ่งมานาน เผย นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็นโผเดิม ในฐานะตัวแทนฝั่งผู้ช่วยปลัด ที่ทั้งฝ่าย รมต. และปลัด สธ.เห็นชอบร่วมกัน ขณะที่ นพ.วันชัย รองอธิบดีกรมวิทย์ ชิงดำ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นชนวนเหตุความเห็นไม่ลงรอยกัน ที่สุด นพ.วันชัยได้ขึ้นแทน พร้อมเสนอแต่งตั้งสาธารณสุขนิเทศก์อีก 3 ตำแหน่ง นพ.บุญชัย นพ.สสจ.พิจิตร นพ.ประวิ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโผเดิมตามที่ปลัดเสนอ ส่วน นพ.อภิชาติ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เข้าวินขึ้นเป็น สาธารณสุขนิเทศก์ แทน นพ.ไพศาล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ที่ปลัดเคยวางตัวไว้
  2015-04-21 20:13
 • กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในกำกับกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผลิตพยาบาล นักการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ป้อนสถานพยาบาลในสังกัดกว่า 10,000 แห่ง แก้ไขปัญหาขาดแคลนอย่างคล่องตัว
  2015-02-17 16:09
 • สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาลของราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ระหว่างพ.ศ.2558-2560  
  2014-09-14 12:16
 • นพ.วชิระ รองปลัดสธ. ยอมรับนโยบายพกส.ประชาสัมพันธ์จนยากจะทำได้จริง ทั้ง ค่าตอบแทนและเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เหตุผิดแผน จ่ายตามประกาศไม่ได้ เพราะยอด พกส.พุ่ง 1.5 แสนคน จาก 1.1 แสนคน ตั้งคณะทำงานศึกษาให้เสร็จใน 2 เดือนแต่ พิจารณาหากต้องขึ้นเงินเดือนจะกระทบต่อภาพรวมเงินของรพ.หรือไม่ เพราะใช้เงินบำรุง อาจมีปัญหาขาดทุน ส่วนการเพิ่มสัดส่วนพกส.ในคกก.จากโครงสร้างเดิมที่มีเพียง 1 ตำแหน่งจากผู้แทนพกส.นั้น คงเป็นไปได้ยาก แจงเหตุมีตำแหน่งเดียว เพื่อให้เป็นตัวแทนเท่านั้น ไม่ใช่รูปแบบสหภาพแรงงาน หากจะแก้ก็ต้องรื้อระเบียบใหม่  
  2014-05-28 08:49
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน เร่งเดินหน้ากฎหมายวิชาชีพ เล็งออกเกณฑ์คุมหมออนามัย 3 สาขา ทั้งหมออนามัยด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลโรคทั่วไป การป้องกันควบคุมโรค และอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชน ที่มารับบริการด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ ทั่วทุกภูมิภาคให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
  2014-05-25 16:35
 • กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,470 คน เป็นหลักสูตรพยาบาล 3,600 คน และหลักสูตรอื่น ๆ 1,870 คน โดยสมัครทั้งระบบสอบตรงวันที่ 15-31 มีนาคม 2557 และระบบสอบกลาง 18-24 มิถุนายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
  2014-02-27 17:45
 • Hfocus –ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่สธ.นำมาใช้รองรับให้กับบุคลากรที่เรียนจบสายวิชาชีพสาธารณสุขและต้องเข้ามาทำงานในสังกัดสธ.ภายใต้เงื่อนไขการได้รับทุนจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเดิมต้องบรรจุเป็นข้าราชการ แต่นโยบายการไม่เพิ่มอัตราข้าราชการ ทำให้สธ.ต้องหาทางออกวิธีนี้ ซึ่งกลายเป็นที่มาของการเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการให้ทุนของสธ.เพื่อให้มีบุคลากรมาทำงานในระบบสาธารณสุขของรัฐ ก็เนื่องมาจากภาครัฐมีความขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้ แต่เมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่ง สธ.คาดว่าอีก 5 ปี บุคลากรน่าจะเพียงพอ และถึงเวลานั้นอาจจะปรับเป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขป้อนให้กับตลาดเอกชนและท้องถิ่นแทน
  2013-11-05 19:58
 • นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง สาธารณสุขนิเทศก์เครือข่ายบริการที่ 5  นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุข  เยี่ยมชมโรงพยาบาลพญาโตงซู  อ.พญาโตงซู  จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศพม่า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่แฝดกับโรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนร่วมกันมานานกว่า 10 ปี  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556
  2013-08-14 16:30
 • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลพบุรี จัดงาน "รวมพลัง อสม. ขจัดภัยร้าย กาจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก จังหวัดลพบุรี" โดยมี อสม.ประชาชน, ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ร่วมกิจกรรม เพื่อตระหนักในการประสานความร่วมมือป้องกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
  2013-07-21 09:58

Pages