อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : “ดร.อานนท์” นักวิชาการจากนิด้า ท้า 'ทีดีอาร์ไอ' เปิดงานวิจัยศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพฉบับเต็ม พิสูจน์ ตีความผู้ป่วยบัตรทองใน 5 โรคเรื้อรัง เสียชีวิตมากกว่าสิทธิข้าราชการถึง 70 % จริงหรือไม่
  2015-06-22 19:57
 • ข้อเขียนของ นพ.ครรชิต ช่อหิรัญกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ ที่เขียนโต้ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร จาก ข่าว IHPP ชี้การรักษาไม่ทำผู้ป่วยบัตรทองตายมากกว่า ขรก. เผยอยู่ที่ครัวเรือน-การดูแล โดยระบุว่า หากดูตัวเลข IHPP จะเห็นว่าระบบแท้จริงยังพัฒนาให้ดีได้ แต่ติดที่กฎระเบียบของทั้ง สปสช. และกรมบัญชีกลาง และเป็นสิ่งที่ IHPP ยอมรับเองว่า มีการลดลงของอัตราตาย แต่ไม่อธิบายว่า ระบบได้เปลี่ยนเช่นไร จึงเป็นการกล่าวแค่ครึ่งเดียว
  2015-06-22 16:24
 • นสพ.เดลินิวส์ : “นพ.อภิวัฒน์” เผยคนมา รพ.แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.เจ็บป่วยจริง 2.โรคที่ป้องกันหรือรักษาด้วยตนเองได้ 3.ไม่มีความจำเป็นต้องมา แต่มาเพราะสวัสดิการฟรี ระบุ ประเภทที่ 2 และ 3 เป็นปัญหามากในปัจจุบัน แต่สปสช.กลับถือเป็นผลงานทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา แจงขณะเดียวกัน สปสช.ยังมีวิธีจ่ายเงินซับซ้อน และขี้เหนียว ทำให้ รพ.ขาดทุน รักษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ไม่จ่ายให้ เช่น ไส้ติ่งแตก เข้าข่ายยิ่งรักษามากยิ่งขาดทุน
  2015-06-17 12:02
 • เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : ‘นพ.อภิวัฒน์’ ชี้ ระบบบัตรทองต้นตอ รพ.ขาดทุน เหตุให้สิทธิสุดโต่ง เสพติดประชานิยม ต้องการการรักษาเกินจำเป็น พ่วงโอนงบตามรายหัว ทั้งที่ปัญหาสุขภาพแต่ละพื้นที่ต่างกัน กลายเป็นภาระ รพ. ยิ่งเพิ่มงบเหมาจ่ายประเทศยิ่งแบกรับ แนะแยกงบเงินเดือนบุคลากรจากเงินรายหัว ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหา เลิกมองคนชี้ปัญหาเป็นศัตรู ให้ชุมชนบริหารงบเอง รีดภาษีสินค้าทำลายสุขภาพ ย้ายรายได้ สสส.ช่วย รพ. ผู้บริหาร สปสช.แสดงสปิริต เสียสละลดเงินเดือนตัวเองจนกว่าจะแก้ปัญหาได้
  2015-05-02 12:03
 • เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ : หมอจุฬาฯ หนุนแนวคิดนายกฯ คนรวยควักกระเป๋าค่ารักษาพยาบาลโรคที่จ่ายเองได้ ช่วยลดภาระงบประมาณบัตรทอง รพ.ขาดทุน แนะ รพ.ต้องชี้แจงภาวะจำเป็นต่อประชาชน อย่ากลัวเสียหน้า ย้ำต้องทำให้ประชาชนตื่นรู้เรื่องระบบบัตรทอง มีส่วนร่วมแก้ปัญหา เชื่อหากประชาชนเข้าใจก็พร้อมเสียสละ หวัง รบ.ชุดนี้ช่วยแก้ประชานิยม
  2015-04-30 15:43
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ‘ดร.วิโรจน์’ ชี้เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพช่วยแก้ปัญหาระยะสั้น แนะปรับลดงบบางส่วนมาเพิ่มงบรักษาให้ประชาชน แจงงบที่สามารถทำได้คือ หั่นงบความมั่นคง จ่ายหลักประกันสุขภาพเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลของประชาชนให้ดีขึ้น รัฐต้องหามาตรการรองรับค่าใช้จ่ายรักษาผู้สูงอายุเพิ่ม
  2015-04-17 09:16

Pages