อภ.

 • รมว.สธ.มอบนโยบายให้ อภ.พัฒนาองค์กรทำงานแบบมืออาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และให้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและตรึงราคายาของประเทศ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงยาได้ในราคาที่เหมาะสมด้วยมาตรฐานและคุณภาพ พร้อมขอให้เร่งรัดเดินหน้าโรงงานผลิตวัคซีน
  2015-09-25 11:40
 • CAT ตั้งเป้ามีรายได้ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้ แตะ 340 ล้าน ล่าสุดให้บริการ CAT supply chain visibility ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ให้บริการโรงพยาบาล 10 แห่ง และเพิ่มเป็น 800 แห่งภายใน 3 ปี
  2015-09-13 10:32
 • รมว.แจงกรณีบริษัทผลิตเซรุ่มรายใหญ่เลิกผลิต ไม่มีผลกระทบไทย ผลิตเซรุ่มใช้เองที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีเพียงพอ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้
  2015-09-08 17:54
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ระบุถึงการจัดการโรคเฉพาะในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้จะได้รับการรักษา และ รพ.ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีการจัดการควบคู่กันไปกับเรื่องการบริหารยา รวมไปจนถึง อภ.ที่ต้องผลิตยาเพื่อรองรับ และการจัดการต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งต้องเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเขียนถึงเรื่องการส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย และอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยบัตรทองที่ปี 57 อยู่ที่ 3.7 ครั้ง/คน เทียบกับญี่ปุ่นปีละ 12 ครั้ง/คน
  2015-08-18 13:12
 • นสพ.มติชน : 'นักวิชาการ-เอ็นจีโอ' ประสานเสียงค้านยกเลิกข้อ 60-64 ในร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อฯ ยันส่อทำชาติเสียหาย เหตุบริษัทยาข้ามชาติจ้องล้ม 'องค์การเภสัชกรรม' ทำราคายาแพง
  2015-08-09 10:03
 • บอร์ด สปสช. เห็นชอบใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐของ อภ. แทนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการทำหน้าที่รักษาและดูแลผู้ป่วย กันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ ชี้กรณีเจ้าพนักงานฉุกเฉิน รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เสียชีวิตระหว่างนำส่งผู้ป่วย จะได้รับการช่วยเหลือจากงบนี้ พร้อมเผยข้อมูล 5 ปี มีผู้ให้บริการได้รับการช่วยเหลือเฉลี่ย 500 รายต่อปี ใช้งบเพียงกว่า 4 ล้านบาทต่อปี
  2015-08-09 09:45
 • สปสช.เผยผลงานร่วมกับ สธ. อภ. สภากาชาดไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง บริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ ใน 6 ปีที่ผ่านมา ช่วยรัฐประหยัดค่ายาได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ทั้งกลุ่มบัญชียา จ.(2) กลุ่มยากำพร้าและเซรุ่มต้านพิษ และกลุ่มยาซีแอล สามารถช่วยผู้ป่วยทุกระบบเข้าถึงการรักษา ลดอัตราการตายจากการเข้าไม่ถึงยา พร้อมจัดระบบส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันคุณภาพยา ชี้ตั้งแต่ปี 52 มีผู้ป่วยรับยาแพงจากบัญชี จ.(2) เกือบ 4.2 หมื่นราย และผู้ป่วยเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษกว่า 5,000 ราย
  2015-08-02 12:53
 • รมว.สธ.เตรียมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
  2015-07-30 11:46
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ว่าด้วยพัฒนาการของบัตรทอง ซึ่งในตอนนี้เป็นรายละเอียดหลังจากที่สามารถประหยัดเงินค่ายาเอดส์ได้ทันทีราว 1 พันล้านบาท โดยไม่ได้ลดคุณภาพและปริมาณยาที่คนไข้ควรได้รับเลย แต่ใช้วิธีปฏิรูประบบการจัดซื้อและจัดส่งยาเท่านั้น คำถามต่อไปคือเงิน 1 พันล้านบาทที่ประหยัดได้ ควรนำไปใช้ทำอะไร คำตอบคือ นำไปใช้กับ 2 โครงการ ซึ่งมีการเตรียมการมาแล้ว ได้แก่ (1) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง (2) เริ่มโครงการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
  2015-07-28 12:19
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือในโครงการ “วิวัฒน์การจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาความแม่นยำ สะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ
  2015-07-25 16:14
 • กรมการแพทย์ สปสช. อภ. จับมือวางระบบบริหารจัดการ “ยาบริจาคราคาแพงที่ได้รับจากบริษัทยา” ครั้งแรก ประเดิมยามะเร็งเม็ดเลือดขาว ยามะเร็งระบบทางเดินอาหาร หลังบริษัทผู้ผลิตยินดีช่วยผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าถึงยา มูลค่าร่วม 2 พันล้านบาท
  2015-07-24 15:41
 • อภ.สำรองหน้ากากป้องกันการรับเชื้อโรคเมอร์ส ทั้งหน้ากากป้องกันเชื้อโรคชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข 50,000 ชิ้น และหน้ากากป้องกันเชื้อโรคชนิดใยสังเคราะห์ สำหรับประชาชน 500,000 ชิ้น ใช้ในการป้องกันตนเองและการแพร่ระบาด
  2015-06-19 17:13

Pages