อมราพร องอาจอิทธิชัย

  • “โมเดลแห่งน้ำใจ” โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ รพ.ชลประทาน ต่อยอดจากศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน เผย 4 ปี ประสบความสำเร็จ สะท้อนคนไทยชอบเหลือผู้ขาดโอกาส บริจาคของให้ผู้ป่วยยามเดือดร้อน
    2017-03-03 11:22
  • ข่าวสด - ปัจจุบันคนไข้จำนวนไม่น้อยถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อมารักษาต่อร.พ.ใกล้บ้าน ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม และกลุ่มคนไข้จ่ายตรง พบว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ โดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร.พ.ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ช่วยกันให้ทั้งความรู้ เทคนิควิธี การดูแล กำลังใจ ตลอดถึงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับไปใช้ที่บ้าน
    2014-02-04 13:45