อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

  • ทีมกรรมการทันตแพทยสภาลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เยี่ยมชมรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภูเขาสูงชัน/ทุรกันดาร ด้านเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ชี้ "ทันตาภิบาล" คือหัวใจสำคัญในการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล แต่ยังไม่มีตำแหน่งบรรจุ ฝากการบ้านนายกทันตแพทยสภาช่วยประสาน สธ. หาตำแหน่งบรรจุให้ด้วย
    2018-12-18 12:26
  • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.ถอยตั้งหลัก เลื่อนถกตีความวิจัยผู้ป่วยบัตรทองตายมากกว่าข้าราชการ อ้างคนอยากฟังเยอะ ออกรายการไทยพีบีเอส 24-25 มิ.ย.แทน ด้าน "อานนท์" ยันไม่ตีความผิด ตัวเลขคือตัวเลข บิดเบือนไม่ได้ "หมออภิวัฒน์" ชี้ สปสช.จำกัดสิทธิเข้าถึงยา-วิธีการรักษาผู้ป่วย ส่งผลกระทบการรักษา อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม วอนยอมรับและแก้ไข
    2015-06-24 10:51