อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์

 • หมอชาญวิทย์ ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัยบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งที่ปรึกษาคุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่สวรส.รับดำเนินการ เพื่อกำกับและควบคุมงานพัฒนา มีบทบาทตรวจงาน กำกับดูแลการออกแบบงานภาพรวม การบริหารความเสี่ยงโครงการวิจัยฯ และสนับสนุนงานเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ 
  2014-03-14 19:09
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ภายหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้ทักท้วงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่ตั้งศูนย์บริการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขระดับชาติ (National Clearing House NCH) หรือเคลียริงเฮาส์ ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วงเงิน 10 ล้านบาท ว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าเสนอราคาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงงัดแผน 2 มารองรับ โดยได้ขอใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 3 ชั้น (Data Center) เพื่อตั้งเคลียริงเฮาส์ แทน
  2013-09-16 09:45
 • ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09 11:26
 •  
  2013-03-07 11:38
 • เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศผลคัดเลือก รองเลขาฯ สปสช. ย้ำเลือกคนนอกมีมุมมองแตกต่าง ด้านภาคประชาชนชี้ทำระบบหลักประกันสุขภาพฯขาดเอกภาพในอนาคต
  2013-03-05 14:39
 •   นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสปสช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และนายแพทย์อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
  2013-03-04 15:44
 • คาดได้ชื่อรองเลขาธิการสปสช. ภายในสัปดาห์นี้
  2013-01-15 10:25
 • แม้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) จะยืนยันถึงการเลือกรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง จากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 3 ตำแหน่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟากการเมืองแต่อย่างใด
  2013-01-14 15:12
 • ภาคประชาสังคมไม่เห็นด้วยดึงคนนอกนั่งเก้าอี้ 'รองเลขาธิการ สปสช.' หวั่นการเมืองครอบ เตรียมร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขัดจริยธรรมองค์กร
  2013-01-04 10:10