อรรถ นานา

 • คนไทย 20 ล้าน มีเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในตัวเอง แต่ยังไม่ถึงขั้น “เป็นโรค” แนะเร่งติดตามในกลุ่มเสี่ยงป้องกันขยายเป็นโรค ขณะที่ 3 กองทุนสุขภาพให้สิทธิประโยชน์รักษาครอบคลุม ผอ.สำนักวัณโรค ระบุ ปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยคือไม่รับประทานยาต่อเนื่อง จนทำให้ดื้อยา ส่งผลให้ค่ารักษาแพงกว่าเดิม 50 เท่า
  2019-08-08 16:06
 • สมาคมปราบวัณโรคประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค (TB Grant 2018) มุ่งสร้างแรงพลังขยายผลในชุมชนเพื่อหยุดยั้งวัณโรคตามนโยบาย WHO
  2019-04-11 14:01
 • สมาคมปราบวัณโรคเปิดตัว “โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค” เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการยุติวัณโรค พร้อมยกกรณีศึกษาโครงการจากการรับทุน TB Grant เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างโมเดลบูรณาการเชิงรุก หวังสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับวัณโรคฯ เพื่อมุ่งลดอัตราการเกิดวัณโรคตามเป้าหมายของ WHO
  2018-07-14 23:05
 • ไทยรัฐ - จากสถิติคนไทยเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อ ที่เกี่ยวกับการถดถอยของร่างกายและเสื่อมสภาพเพิ่มสูงขึ้น จาก 676 คน ต่อ 100,000 คน ในปี 2551 เป็น 1,050 คน ต่อ 100,000 คน ในปี 2555 เป็นเพราะขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโต้โผร่วมกับเครือข่าย คือ ม.ขอนแก่น, ม.ธรรมศาสตร์, ม.นเรศวร, ม.วลัยลักษณ์, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ประเทศไทย จัดทำโครงการ “Exercise is Medicine” ขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมผลักดันให้ “การสั่งการออกกำลังกาย” (Exercise Prescriptio
  2013-10-29 06:45