อวัยวะเทียม

  • กรมบัญชีกลางปรับปรุงประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันโดยไม่รอนสิทธิ
    2018-01-24 21:36
  • ราชวิทยาลัยด้านการแพทย์เตรียมรวมตัวยื่นเรื่องระงับประกาศกรมบัญชีกลาง เหตุลดราคาการเบิกกายอุปกรณ์ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียสิทธิในการเข้าถึง และตัดสิทธิข้าราชการจ่ายส่วนเกินผ่าตัดต้อกระจก
    2014-01-09 20:01
  • ASTVผู้จัดการรายวัน -ระบบการดูแลสุขภาพของบรรดาลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ ฯลฯ ล้วนต้องสู่ระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งดูแลโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน โดยกองทุนนี้ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับภาครัฐ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกระแสเสียงว่า ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับผู้ประกันตนสักเท่าไร
    2013-12-30 10:30