อสม.

 • เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.พ.
  2014-02-28 18:43
 • , , , , ,
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) นครบาล ประมาณ 400 คน เดินทางมาเรียกร้องให้ นพ.ณรงค์ ส
  2014-02-25 19:50
 • หวิดปะทะกลาง สธ.หลัง อสม.นครบาลกว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้อง “ปลัดณรงค์” และ ขรก.สธ.วางตัวเป็นกลาง หยุดสร้างความแตกแยก จวกติดป้ายขับไล่รัฐบาลในสถานที่ราชการไม่ถูกต้อง พร้อมทำพิธีสวดบังสุกุลตายให้ปลัดสธ. หวิดปะทะเจอ จนท.สธ.รวมตัวเป่านกหวีดขับไล่ จนตำรวจต้องเข้าระงับเหตุก่อนบานปลาย สุดท้ายแยกย้าย จนท.สธ.แก้เกมเอาโลงศพของ อสม.นครบาลที่เตรียมไว้ให้ปลัด เขียนชื่อ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ทำพิธีฌาปนกิจ
  2014-02-25 16:56
 • มติชน - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย" ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ว่า หมออนามัยได้ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชั้นล่าง ซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน หมออนามัยถือเป็นหมอแนวหน้าที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ดูแลรั
  2014-02-21 11:47
 • มติชน - เป็นเวลา 11 ปี กับโอกาสที่คนไทยทุกคนได้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.. แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามีสิทธิในการรักษาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่การสงเคราะห์... เพราะที่ผ่านมา หลายคนไม่ทราบว่า มีสิทธิในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคยากๆ ทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างน่าเสียดาย
  2014-01-11 09:48
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 350,000 คน ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ที่บ้านและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว 27 จังหวัด
  2013-12-25 17:17
 • มติชน - เมื่อช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมได้รับความเสียหายจานวนมาก ทำให้หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยการนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยาสามัญประจาบ้าน ไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ 14 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็ได้รับแจกจ่าย แต่ปรากฏว่ายาที่ได้รับมาเป็น "ยาหมดอายุ"นายแสวง คงผ่อง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/3 หมู่ 14 ต.วังพิกุล กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่หมู่บ้านประสบอุทกภัยมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม รวมไปถึงยาสามัญปร
  2013-11-07 09:39
 • หากมองย้อนกลับไปในระบบสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่จุดเริ่มก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข ปี 2485 จะเห็นได้ว่า ล้วนแต่เป็นไปเพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจน และทำให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตลอด โดยเฉพาะการเน้นกระจายไปในชนบทพื้นที่ห่างไกล นำมาสู่การดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล การกำหนดเรียนแพทย์ที่ต้องใช้ทุน การขยายจัดตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน การจัดทำสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตลอดจนการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2013-11-01 10:39
 • โลกวันนี้วันสุข - มีคำถามจากชาวอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ว่าต้อง การรู้เรื่องพม่าว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว คำตอบนี้ผู้เขียนได้ร่วมระดมความคิดในเวที Think Tank เรื่อง "ยุทธศาสตร์ของพม่าต่อจีนในยุคบูรพาภิวัฒน์" จัดโดยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะ ชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่าง กุ้ง สหภาพพม่า ร่วมให้ความคิดเห็นด้วย
  2013-11-01 07:46
 • มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค
  2013-10-25 06:59
 • กลุ่ม อสม.หมออนามัย เครือข่ายงานสุขภาพประชาชน ร่วมใจโวย สบส.หลังพบจ่อยุบ “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชน” 14 แห่ง ยื่นข้อเสนอ 4 เรื่อง ขีดเส้นตาย 31 ต.ค.นี้ต้องให้คำตอบ ด้านรองอธิบดี สบส.ยันเข้าใจผิด ไม่ได้ยุบ แค่ปรับให้อยู่ในเขตบริการสุขภาพ 12 แห่ง ส่วนอีก 2 ที่ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
  2013-10-24 19:06
 • แนวหน้า - เมื่อวันที่ 29 กันยายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังติดตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำคณะลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ จ.ปราจีนบุรี และจ.ศรีสะเกษ ถึงแนวทางความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า สธ.ได้จัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งให้พื้นที่ระดมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข หรืออสม.
  2013-09-30 10:39

Pages