อสม.

 •   นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ว่า แนวทางที่นายวิทยา บุรณศิริ อดีต รมว.สาธารณสุข ทำไว้คือพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทหรือไม่ แต่พอคำนวณเม็ดเงินเป็นงบประมาณรวมแล้วความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะ 1,000 บาทคูณด้วยจำนวน อสม. 1.04 ล้านคน ต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน เป็นภาระงบประมาณเยอะ
  2012-11-30 17:19
 •   วันนี้ (24 กันยายน 2555) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรณรงค์คนร้อยเอ็ดแท้กินแต่ปลาสุก และอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.เป็น อสม.เชี่ยวชาญการป้องกันและคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานกว่า 1,500 คน
  2012-09-24 16:36
 •  
  2012-08-25 12:52
 •   วันนี้ (22 มิถุนายน 2555) ที่สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์รณรงค์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อคืนบุตรหลานสู่ครอบครัว คืนคนดีสู่สังคม
  2012-06-22 13:16

Pages