ออกกำลังกาย

 • มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการทำกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างมีสติ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฯลฯ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นได้ รวมถึงช่วยให้มีความเพลิดเพลิน ออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยไม่เบื่อ ถ้าทำอะไรตามความเคยชินแบบอัตโนมัติหรือไม่มีสติอาจเกิดอุบัติเหตุได้
  2017-07-12 12:39
 • กรมอนามัยเผยคนไทยนั่งๆ นอนๆ วันละ 13.25 ชั่วโมง ชี้จะทำให้ระบบร่างกายมีปัญหา แนะหากนั่งทำงานหรือประชุมนานๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1 ชั่วโมง 
  2017-04-05 14:20
 • รมว.สธ.ย้ำการร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทบการให้บริการผู้ป่วย แนะผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ขอให้จัดเวลาออกกำลังกายให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพ และสร้างค่านิยมให้คนไทยออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน
  2016-12-02 21:59
 • นานาชาติชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ชี้เป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงทพฯ ทึ่งทำงานเร็ว-เห็นผลเป็นรูปธรรม
  2016-11-24 13:03
 • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไม่ยอมกินยารักษาต่อเนื่องเพราะเข้าใจผิดคิดว่ากินยาทุกวันจะทำให้ไตวายเร็ว ตับแข็ง ชี้ผลดีการกินยารักษา 2 โรคนี้ต่อเนื่อง จะป้องกันการเกิดโรคไต โรคหัวใจได้ พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการทำงานหนักออกแรงว่าไม่ใช่การออกกำลังกาย ผลต่อสุขภาพต่างกัน หลังออกกำลังกายจะได้สารแห่งความสุขอารมณ์ดี ส่วนการทำงานออกแรงหนักจะได้ความเมื่อยล้า 
  2016-10-02 21:12
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนอันตรายจากการออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว 4 โรค อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะควรตรวจเช็คร่างกายจากแพทย์ก่อนจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
  2016-09-09 20:34
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีระดับกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอร้อยละ 32 เข้าข่ายพฤติกรรมเนือยนิ่งเสี่ยงเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ ตั้งเป้าเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายในปี 2563  
  2015-09-08 17:22
 • อธิบดีกรมการแพทย์แนะประชาชนเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์ 2015 พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ อาทิ หลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อม โดยการแบ่งเวลาออกกำลังอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 
  2015-06-06 20:37
 • 14 ต.ค.57 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น มีการเสวนา “การป้องกันการหกล้มและภาวะสมองเสื่อม และระบบบริการสุขภาพและสังคมใหม่เพื่อลดและชะลอภาวะพึ่งพิงสำหรับสังคมสูงวัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข และนักวิชาการ เจ้าร่วมเสวนา
  2014-10-14 20:06
 • กรมอนามัยจับมือสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการออกกำลังกาย พร้อมเปิดสอนหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 แห่ง
  2014-07-22 19:28
 • มติชน - ผลวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารสปอร์ตเมดิซิน เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า การให้เด็กออกกำลังกายอย่างเข้มข้นสามารถช่วยเพิ่มผล การเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
  2013-10-24 13:19

Pages