ออกนอกระบบ

 • นสพ.มติชน : การทำงานในสธ.ของ นพ.รัชตะ 1 เดือนที่ผ่านมา กำลังเดินไปบนความขัดแย้ง โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตทีมที่ปรึกษาว่ามาจากสายแพทย์ชนบทกลุ่มเดียว ทำให้ฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกันเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระดับนโยบาย ซึ่งสธ.คงต้องรีบสะสางปัญหานี้โดยเร็ว ก่อนจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เป็นชนวนก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทำลายเป้าหมายการทำงานแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้ลงอย่างน่าเสียดาย
  2014-10-19 19:44
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เผยแพร่กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการรวบรวมสภาพปัญหา กรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน รวมถึงงานวิชาการ ก่อนนำมา “ร่อนตะแกรง” จนได้เป็น“พิมพ์เขียว” ฉบับสมบูรณ์ ประเด็น “สาธารณสุข” แบ่งเป็น 1.ระบบสาธารณสุข 2.ระบบการคลังสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ โฟกัสไปที่ “ระบบสาธารณสุข” ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางนโยบาย “สร้างนำซ่อม” กระจายอำนาจ การปรับโครงสร้างทางอำนาจ ลดอำนาจสธ. ให้รพ.ปรับเป็นองค์การมหาชน เฉกเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2014-10-13 19:26
 • ในฐานะที่เป็นหมออนามัยนักพัฒนา แม้ว่าจะทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นเพียงหน่วยบริการรักษาพยาบาลแห่งเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่กลับยังคงแนวคิดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสนอให้ “รพ.สต.หลักหก ออกนอกระบบ” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ
  2014-08-22 15:15
 • โพสต์ ทูเดย์  - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปัจจุบันชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งมิได้ตั้งต้นด้วยตัว ส. เหมือนองค์กรตระกูล ส.อื่นๆแต่ถือเป็นหนึ่งในองค์กรตระกูล ส.เพราะเกิดจากความคิดและการผลักดันขององค์กรตระกูล ส. คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดิม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีสถานะเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้ "ออกนอกระบบ" ไปเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดย สวรส.สมัยนั้นใช้ "วิกฤตเป็นโอกาส" จากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ.
  2013-11-19 12:26
 • Hfocus -“ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 2 แล้ว” นี่เป็นคำกล่าวของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมช.สธ.หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันนโยบายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค พูดถึงภาพรวมของระบบสาธารณสุข นพ.สุรพงษ์ ชี้ว่าการปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 1 คือการทำโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อ 12 ปีก่อน ซึ่งเนื้อแท้ของมัน คือการปฏิรูประบบงบประมาณ จากเดิมที่จัดสรรงบตามโครงการที่แต่ละโรงพยาบาลเสนอขึ้นมา มาเป็นการจัดสรรงบตามรายหัวของประชากร ให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่
  2013-10-13 10:39

Pages