อัมมาร สยามวาลา

 • คกก. 3 กองทุน เร่งผลักดันจัดตั้ง “ศูนย์จัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” กลไกกลางลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล ทำหน้าที่เบิกจ่าย ตรวจสอบ รวมถึงประมวลผลข้อมูล ตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จปี 58 พร้อมเผยความคืบหน้า อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่าง กม.เพื่อรองรับ
  2014-12-16 19:49
 • นับจากวันเริ่มจัดตั้ง “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2545” ปัจจุบัน ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ที่นำมาสู่การปฏิรูประบบสุขภาพประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ความท้าทายด้านภาระงบประมาณที่จำกัด แต่ยังส่งผลต่อผู้ให้บริการรักษาพยาบาลที่ต้องปรับตัว ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ชั้นแนวหน้าเมืองไทย ไม่เพียงแต่ติดตามนโยบายที่ถูกตีตราว่าเป็นนโยบายประชานิยมในยุคแรกเริ่ม แต่จากประสบการณ์ที่ได้รับเชิญร่วมบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงเริ่มต้น ดร.อัมมาร สยามวาลา ทีดีอาร์ไอ ได้สะท้อนถึงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงทิศทางระบบสาธารณสุขประเทศอย่างน่าสนใจ
  2014-12-14 11:43
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - "ดร.อัมมาร" ค้านแนวคิดรีดเงินคนรวยตั้งกองทุนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลช่วยคนจนระบบบัตรทอง ชี้เก็บภาษีควรพิจารณาเพื่อการใช้จ่ายทุกด้าน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง ระบุต้องแก้ที่รัฐบาลขี้เหนียว อ้างงบน้อย ไม่เทงบด้านสุขภาพ เน้นแต่โครงการประชานิยม แช่แข็งงบบัตรทองไม่เพิ่มเงินรายหัวจน รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2014-12-01 14:15
 • นสพ.มติชน : คกก.ประสานระบบสุขภาพแห่งชาติสามกองทุน เล็งวางระบบ'เคลียริ่ง เฮาส์' เบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในทุกสิทธิ ยันไม่คิดรวม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ
  2014-11-24 16:27
 • จากคำกล่าวชมของเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานธนาคารโลก และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ชื่นชมความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพของไทย และจากบทความของคุณหมอชัญวลี ศรีสุโข ในหนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง "12 ปีระบบสาธารณสุขไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งกล่าวถึงแนวคิด ข้อดี และข้อด้อยของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. ระบุว่า ถือเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย แต่กระนั้นก็ยังมีประเด็นที่ต้องอธิบายและแลกเปลี่ยนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้เขียนบทความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และอธิบายถึงสถานการณ์ในระบบสุขภาพของไทย 
  2014-11-10 19:23
 • “นิมิตร์” บอร์ดสปสช.ห่วงเกิดกองทุนสุขภาพแตกย่อยขึ้นมาก นอกจากกองทุนหลัก 3 กองทุน ข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง ยังมีกองทุนอปท. และขณะนี้กำลังจะมีกองทุนพนักงานมหาลัย โดยมีสปสช.บริหารกองทุนให้ แต่ขั้นตอนใช้บริการต่างจากบัตรทอง กังวลอาจซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนสุขภาพมากขึ้นอีก ชี้ไม่ได้คัดค้าน แต่ขอให้ทุกกองทุนมีสิทธิพื้นฐานเหมือนกัน ส่วนกองทุนไหนจะมีเพิ่มเติมก็ให้ on top ไป ห่วงท้ายที่สุดบัตรทองจะกลายเป็นกองทุนคนจน จี้คกก.ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนที่อัมมารเป็นประธานประชุมแก้ปัญหาเรื่องนี้ด่วน
  2014-10-05 19:56
 • “ยงยุทธ” ตั้ง “อัมมาร” บูรณาการหลักประกันสุขภาพไทย ผุดโครงการ “อีเฮลธ์” เพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตผ่านระบบดิจิตอล
  2014-09-23 14:43
 • โผครม.ประยุทธ์ 1 เริ่มนิ่ง ทูลเกล้าฯวันนี้ ส่วนของกระทรวงสธ. คาด นพ.รัชตะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นรัฐมนตรีว่าการ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการนั้น คาด นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมสช. จะนั่งเก้าอี้นี้
  2014-08-29 09:55
 • หมอจรัสเตือน NCDs อาจนำไทยสู่วิกฤติด้านสุขภาพ ขยายช่องว่างความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำมากไปอีก เหตุเป็นโรคที่ต้องรักษาดูแลตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายสูง แต่ระบบบริการสุขภาพไทยไม่เพียงพอ ถ้าประชาชนป่วยโรคนี้มากขึ้น จะทำให้เข้าไม่ถึงบริการ เกิดความถดถอยครั้งใหญ่ ชี้ต้องปรับทัศนคติ ค่าใช้จ่ายสุขภาพไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้านดร.อัมมารเผยยุทธศาสตร์ NCDs ต้องเน้นป้องกันปฐมภูมิ แต่ไทยมีปัญหาปฐมภูมิในเขตเมือง ในพื้นที่ชนบทสธ.ทำได้ดี แต่กลับละเลยในเขตเมือง ทั้งที่ไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น
  2014-08-16 21:13
 • อ.อัมมาร ไม่เห็นด้วยแช่แข็งงบบัตรทอง เผยปัจจุบันใช้เงินไม่มาก แต่ถูกสร้างภาพว่าใช้เงินมาก จนเงินไม่พอ แนะลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นด้านอื่นจะดีกว่า เสนอต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการด้วย ก่อนจะบานปลายมากกว่านี้ ด้านนพ.วิโรจน์ เสนอเก็บภาษีหุ้นเพื่อนำมาใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ค่าใช้จ่ายสุขภาพของไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน แต่มีประสิทธิภาพ ต่างชาติยกย่อง ขณะที่อ.จอนชี้ ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเป็นดอกไม้ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ แถมมีมายาคติจ้องทำลายหลักประกันสุขภาพของประชาชน
  2014-08-09 14:40
 • คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีชื่อว่า คณะกรรมการประสานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคสช. เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพหลักทั้ง 3 ระบบ คุ้มครองประชาชนเจ็บป่วย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ 
  2014-08-02 16:31
 • โพสต์ทูเดย์ -การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า "ดุลอำนาจ" ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป
  2014-08-01 14:11

Pages