อัลบูโปร

  • “ไบโอบอร์น” และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดตัว “อัลบูโปร Albupro®” อาหารเสริมโปรตีนสูงจากไข่ขาว (ชนิดผง) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บุกตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ เอาใจผู้บริโภคสายเฮลตี้ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2561 อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ 2 รางวัล
    2018-11-23 17:20