อานันท์ ปันยารชุน

 • “อดีตนายกอานันท์” เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า หนุนตั้งกองทุนภาคประชาสังคม 1 ก.ค.นี้ ชี้ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งคือกลไกสำคัญพัฒนาชาติ ปิดจุดอ่อน ลดช่องว่างที่รัฐเอื้อมไม่ถึง
  2018-06-16 13:48
 • อดีตนายกอานันท์ ชู “หมอสงวน รัฐบุรุษประเทศ ผู้ปิดทองหลังพระ” สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มความสุขให้คนไทย เชื่อหากมีชีวิตอยู่ถูกเสนอชื่อรับรางวัลแมกไซไซ พร้อมชี้ระบบบัตรทองยังต้องเดินหน้าแม้มีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกรัฐบาลต้องสนับสนุนต่อไป แนะใช้ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” หนุนระบบยั่งยืน
  2017-12-20 10:43
 • สถาบันโรคทรวงอก, นส.สายสุดา โภชนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน และนายเฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ.พนมสารคาม ได้รับคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นในวันที่ 19 ธ.ค.2560 นี้ ในงาน 10 ปีการจากไปของ นพ.สงวน
  2017-12-18 18:15
 • กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังร่วมกับอีก 13 องค์กร และ IASSIDD ผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาทั่วโลก ยึดแนวทาง “พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม”
  2017-11-18 16:12
 • หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป
  2014-08-12 10:08
 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ร่วมผลักดันและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขียนบทความเรื่องร่วมจ่าย โดยระบุว่า “ขณะนี้สังคมไทยโดยเฉพาะในแวดวงสุขภาพกำลังมีความเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องระบบการร่วมจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบพัฒนาและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ต้น ขอเสนอข้อเท็จจริงและทางเลือกสำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "ทุนทางปัญญา" สำหรับสังคมไทย ในการตัดสินใจเลือกดำเนินการในเรื่องนี้” 
  2014-07-25 13:55
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แถลงข่าว "4 แนวทางปฏิรูป ข้ามมิติความขัดแย้ง ร่วมหาทางออกประเทศไทย" ว่า สช.ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจัดตั้งสำนักงานปฏิรูป (สปร.) เพื่อเป็นหน่วยเลขานุการให้กับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ที่ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธาน ซึ่งได้ทำงานตั้งแต่ปี 2553-2556 เพื่อร่วมหาทางออกให้ประเทศไทย แม้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะหมดวาระลง แต่ได้ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยมีข้อเสนอในการปฏิรูป 4 แนวทาง
  2013-11-20 09:00