อายุรกรรม

 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ สาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เผยต้องการเพิ่มสาขาละเกือบ 500 คน
  2019-02-22 11:38
 • “หมออารักษ์” เผย ก.พ.ยังกั๊กตำแหน่ง “ผู้อำนวยการระดับสูง” หลัง สธ.ประกาศยกฐานะ 21 รพช. เป็น รพท. แจงผ่านการวัดประสิทธิภาพและสัมภาษณ์ ผอ.คนเก่าแล้ว ทำ 21 รพ.ถูกเปลี่ยนแค่ชื่อ แต่ในทางปฎิบัติยังไม่เกิด แต่ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร รพ.เสียสิทธิ์แล้ว เช่น ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย การปรับเลื่อนระดับ พร้อมระบุ การบริหาร ก.พ. ไม่ตอบโจทย์งาน สธ.ที่ต้องดูแลประชาชน แถมกดขี่ ส่งผลเกิดการเรียกร้องออกนอกระบบต่อเนื่อง เชื่ออนาคตจะรุนแรงมากขึ้น
  2015-08-21 13:11
 • ‘นพ.วชิระ’ เผย เขตสุขภาพ สธ.ที่ 12 ตั้งเป้าปี 2558 พัฒนาบริการสุขภาพ 6 สาขาหลักสอดคล้องพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้สุดของไทย ได้แก่ สาขาหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง อายุรกรรม ตา ไต ให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย
  2015-05-19 21:28
 • ไทยโพสต์ - จากข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย สูงถึงปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ก็พอจะบอกได้ว่า แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง ซึ่งจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือ การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พร้อมการพัฒนาระบบบริการที่มีอยู่ ให้มีศักยภาพในการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุม
  2013-10-16 10:14