อารักษ์ พรหมณี

 • สำนักงานประกันสังคมแก้แนวปฏิบัติ ให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินบำเหน็จครบตามสิทธิเสร็จแล้ว ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานทั่วประเทศ เปิดให้ยื่นรับเงินส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้
  2013-04-18 14:29
 • นักวิชาการทีดีอาร์ไอ แนะรัฐวางระบบบำนาญแห่งชาติ ดึงกองทุนประกันสังคม-กบข.มาอยู่ในระบบ ตั้งหน่วยงาน-คณะกรรมการมาบริหาร ชี้ช่วยให้บริหาร-ลงทุนคล่องตัว ด้านรองเลขาธิการ สปส.ชงตั้งสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ แยกกองทุนชราภาพมาตรา 33,39 และ 40 มาบริหารโดยเฉพาะ
  2013-04-11 14:55
 • ทีดีอาร์ไอแนะแก้กฎหมายประกันสังคม ปรับโครงสร้างอิสระ จี้ลดสัดส่วนงบบริหารกองทุนจากร้อยละ10 เหลือร้อยละ 5 ระบุช่วยบริหารจัดการคล่องตัว ทั้งรองรับจ่ายเงินชดเชยชราภาพที่จะไหลออกมหาศาลในอนาคต ด้านรองเลขาธิการสปส.ยันการใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังทุกอย่าง
  2013-04-08 13:34
 • สปส.เผยยอดเงินสะสมกองทุนประกันสังคมแตะ 1 ล้านล้านบาท ผู้ประกันตนกว่า 11 ล้านคน เร่งจัดทำทะเบียน รพ.คู่สัญญาศักยภาพสูง เพิ่มความคล่องตัวในการส่งต่อผู้ป่วย
  2013-04-05 10:29
 •   นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. เปิดเผยว่า ช่วงปี 2555 มีผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์กรณีบำบัดทดแทนไตทั้งหมด 980,523 คน โดยใช้วงเงินในการรักษากรณีบำบัดทดแทนไตทั้งหมด 1,622,717,425 บาท แยกเป็นปลูกถ่ายไต 5,309 คน เป็นเงิน 167,535,577 บาท รับยา Erythropoietin 834,056 คน เป็นเงิน 300,757,472 บาท ฟอกเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง 92,057 คน เป็นเงิน 1,123,034,376 บาท และล้างช่องท้องกรณีไตวายเรื้อรัง 49,101 คน เป็นเงิน 31,390,000 บาท
  2013-03-26 14:45
 •   นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ในฐานะโฆษก สปส. กล่าวถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนกรณีคลอดบุตร ในปี 2555 ว่า มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิคลอดบุตรจำนวน 300,075 ราย แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 246,566 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.17 ของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร และจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกว่า 5,598 ล้านบาท และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 53,509 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.83 ของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร และจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกว่า 1,028 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมแล้ว สปส. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรทั้งสิ้นกว่า 6,627 ล้านบาท
  2013-03-20 15:27
 • "กองทุนประกันสังคม" เริ่มมีการตั้งกองทุนชราภาพและเก็บเงินออมกรณีชราภาพเมื่อเดือนธันวาคมปี 2541 และมีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในรูปแบบของ "เงินบำเหน็จชราภาพ" ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ครั้งแรกในปี 2542   ซึ่งตั้งแต่ปี 2542-2555  มีผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพทั้งหมด  940,190  คน คิดเป็นเงินทั้งหมด  22,212  ล้านบาท และในปี 2556 สปส.ได้ประมาณการจะมีผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 114,250 คน คิดเป็นเงินทั้งหมด 6,670 ล้านบาท
  2013-03-16 11:54
 • สปส.ยันไม่ขยายอายุรับเงินชราภาพ ยังใช้เกณฑ์อายุ (มส.ผส.) และสถาบันวิจัยประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอให้ภาพเอกชน และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานขยายอายุเกษียณการทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของเงินชราภาพให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนในระยะยาวนั้น
  2013-02-24 09:13
 • ท่ามกลางการถกเถียงเรื่องการขยายอายุการทำงานของผู้ประกันตน กับประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก คือ ผลกระทบกับหลักประกันรายได้ และความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากต้องแบกรับภาระการจ่ายเงินชดเชยในระยะยาว โดยหวั่นว่า ปี 2588 กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะล้มละลาย เหตุระยะเวลาจ่ายเงินสมทบที่ไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตน
  2013-02-21 11:33
 •  
  2013-02-21 11:28
 • สปส.เผยครึ่งปี 55 ควักเงินงบค่ารักษาผู้ประกันตนกว่า 2.2 หมื่นล้าน ชี้โรคฮิต 10 อันดับแรก โรคความดัน-ติดเชื้อทางเดินหายใจ-เบาหวาน ฯลฯ
  2013-02-12 13:50
 • สปส.หอบข้อมูลกรณีระบบคอมพ์ดับ 6 แฟ้มแจงรมว.แรงงาน  คาดภายในอีก 1-2 วันคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามปกติ ด้านเลขานุการรมว.แรงงานเล็งภายใน 1 สัปดาห์เสนอ "เผดิมชัย" ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง
  2013-01-19 11:01

Pages