อารักษ์ พรหมณี

  • สปส.เปิดแนวทางศึกษา 6 ทางเลือก ป้องกันปัญหากองทุนชราภาพติดลบ พร้อมให้ผู้ประกันตนร่วมประชาพิจารณ์  ชี้ผลประมาณการรายรับจะเท่ากับรายจ่าย และจะเริ่มติดลบในปี 2587
    2012-08-28 15:44
  • ประกันสังคมเตรียมสร้างนิคมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนหลังเข้าสู่วัยเกษียณ ล่าสุดอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านกฎหมาย และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ขณะที่คอนเซปต์โครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ บ้านพัก สถานพยาบาล และสถานที่ออกกำลังกาย อาจจะให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมาซื้อหรือเช่า
    2012-08-25 12:48

Pages