อาเซียน

 • “ในอดีตผมเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย ครอบครัวเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ผมไม่ได้รับสัญชาติไทย ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกว่า การไม่มีสัญชาติจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรา พอโตขึ้นเมื่อจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไม่สามารถเรียนได้ เพราะเราเป็นคนไม่มีสัญชาติ โชคดีที่คนที่เขาให้ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียแนะนำผมว่า ให้ขอสัญชาติให้ และต้องวิ่งหาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการของสัญชาติโดยตรง” นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  2015-02-15 18:06
 • รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลกและระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการรับมือปัญหาสุขภาพภายหลังปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้อพยพข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ โดยเร่งสร้างความเข้มแข็งระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนระบบการเงินการคลัง
  2015-02-11 17:48
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด ส่วนใหญ่พบในผู้ว่างงาน เพื่อนชวน และอยากลอง พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  2015-02-10 12:06
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีผู้บริหารด้านสาธารณสุข จากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
  2015-01-22 21:23
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นสถานที่จัดเก็บวัคซีนมาตรฐานที่มีระบบจัดเก็บและกระจายวัคซีนตามมาตรฐานสากล เพื่อบริการให้กับห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนภาครัฐและโรงงานผลิตวัคซีนของภูมิภาค ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2014-12-25 19:43
 • รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 10 ประเทศบวก 3 คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ประกาศใช้เกราะป้องกันโรคอีโบลา 3 ชั้น ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยออกแถลงการณ์ 4 ความร่วมมือภูมิภาค ได้แก่ การป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก ความเข้มแข็งกลไกการตอบโต้ร่วมกันของแต่ละประเทศ การเปิดสายด่วนสื่อสารเตือนภัยระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข และการศึกษาวิจัย ให้ทุกประเทศเข้มการเฝ้าระวังโรค อาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบิน ด่านเข้าเมือง ให้ความรู้ประชาชนเพิ่มความตระหนักโรค และหนุนนานาชาติเพิ่มศักยภาพให้พื้นที่ระบาดทุกรูปแบบ ธนาคารโลกระบุหากยังคุมโรคในอาฟริกาตะวันตกไม่ได้ เชื้อแพร่สู่ประเทศเพื่อนบ้าน คาดสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้สูงกว่า 9 แสนล้านบาทในช่วงปลายปีหน้า
  2014-12-15 20:00
 • , ,
  นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาคอาเซียนบวกสามสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กทม. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557
  2014-12-14 20:13
 • ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส  จาก 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาค นำเข้าสู่เวทีการประชุมของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา
  2014-12-14 19:48
 • ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2557 เป็นสมัยพิเศษเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมในการรับมือโรคอีโบลา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข ความเชื่อมั่นประชาชนในภูมิภาคกว่า 2,000 ล้านคน และการให้การสนับสนุนโลกในการหยุดวิกฤตระบาดอีโบลาในแอฟริกาโดยเร็วที่สุด
  2014-12-08 19:48
 • มติครม.เห็นชอบให้สธ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 และ ประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาโรคอีโบลาระบาด ใน. ธ.ค.นี้
  2014-11-04 20:40
 • ราวกับเป็นความภูมิใจของประเทศ ว่ากันตามความเป็นจริงในปัจจุบัน “การแพทย์แผนไทย” มีชื่อเสียงและขยายการยอมรับเป็นวงกว้าง “สมุนไพรไทย” ในรูปแบบต่างๆ มีจำหน่ายให้เลือกสรรอย่างแพร่หลาย ยังไม่นับ “การนวดไทย” และศาสตร์การรักษาที่ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันตามสถานพยาบาลต่างๆ สะท้อนถึง ความนิยม และการขยายตัวของ “แพทย์แผนไทย” อย่างไม่มีข้อท้วงติงใดๆ เมื่อมองออกไปภายนอก นับเป็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยเพราะการเปิดเออีซี ปี 2558 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชื่อเสียงของแพทย์แผนไทยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เมื่อมีความน่าจะเป็นว่าแพทย์แผนไทยจะเติบโตขึ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ ... เราพร้อมแค่ไหน?
  2014-11-03 20:23
 • สธ.ต่อยอดพัฒนาเมนูชูสุขภาพสากล ลดเค็ม ลดมัน เน้น!จุดขายการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค เตรียมรองรับการเข้าสู่ AEC
  2014-10-15 20:05

Pages