อาเซียน

 • รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป
  2015-05-22 17:17
 • ไทยลงนามความร่วมมือ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดที่มีปัญหามากในภูมิภาค อาทิ เอดส์ กาฬโรค วัณโรค มาลาเรีย อหิวาตกโรค โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นภัยคุกคามส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจและความมั่นคงทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค โดยจะร่วมมือพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคระบาดภายในประเทศและระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
  2015-05-21 09:43
 • อย.เผยความสำเร็จในเวทีอาเซียน ผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จาก ACCSQ-PPWG ยอมรับ อย.ไทยเป็นหน่วยตรวจประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ผลทำให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน สำเร็จรูปสามารถส่งออกยาไปยังประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ต้องถูกประเมินจากประเทศสมาชิกอีก ลดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน GMP ด้านยาภายในภูมิภาค ประหยัดเวลา เอื้ออำนวยต่อธุรกิจด้านยา และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
  2015-03-25 09:31
 • “ในอดีตผมเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย ครอบครัวเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ผมไม่ได้รับสัญชาติไทย ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกว่า การไม่มีสัญชาติจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรา พอโตขึ้นเมื่อจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไม่สามารถเรียนได้ เพราะเราเป็นคนไม่มีสัญชาติ โชคดีที่คนที่เขาให้ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียแนะนำผมว่า ให้ขอสัญชาติให้ และต้องวิ่งหาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการของสัญชาติโดยตรง” นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  2015-02-15 18:06
 • รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลกและระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการรับมือปัญหาสุขภาพภายหลังปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้อพยพข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ โดยเร่งสร้างความเข้มแข็งระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนระบบการเงินการคลัง
  2015-02-11 17:48
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด ส่วนใหญ่พบในผู้ว่างงาน เพื่อนชวน และอยากลอง พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  2015-02-10 12:06
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีผู้บริหารด้านสาธารณสุข จากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
  2015-01-22 21:23
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นสถานที่จัดเก็บวัคซีนมาตรฐานที่มีระบบจัดเก็บและกระจายวัคซีนตามมาตรฐานสากล เพื่อบริการให้กับห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนภาครัฐและโรงงานผลิตวัคซีนของภูมิภาค ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2014-12-25 19:43
 • รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 10 ประเทศบวก 3 คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ประกาศใช้เกราะป้องกันโรคอีโบลา 3 ชั้น ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยออกแถลงการณ์ 4 ความร่วมมือภูมิภาค ได้แก่ การป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก ความเข้มแข็งกลไกการตอบโต้ร่วมกันของแต่ละประเทศ การเปิดสายด่วนสื่อสารเตือนภัยระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข และการศึกษาวิจัย ให้ทุกประเทศเข้มการเฝ้าระวังโรค อาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบิน ด่านเข้าเมือง ให้ความรู้ประชาชนเพิ่มความตระหนักโรค และหนุนนานาชาติเพิ่มศักยภาพให้พื้นที่ระบาดทุกรูปแบบ ธนาคารโลกระบุหากยังคุมโรคในอาฟริกาตะวันตกไม่ได้ เชื้อแพร่สู่ประเทศเพื่อนบ้าน คาดสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้สูงกว่า 9 แสนล้านบาทในช่วงปลายปีหน้า
  2014-12-15 20:00
 • , ,
  นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาคอาเซียนบวกสามสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กทม. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557
  2014-12-14 20:13
 • ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส  จาก 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาค นำเข้าสู่เวทีการประชุมของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา
  2014-12-14 19:48
 • ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2557 เป็นสมัยพิเศษเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมในการรับมือโรคอีโบลา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข ความเชื่อมั่นประชาชนในภูมิภาคกว่า 2,000 ล้านคน และการให้การสนับสนุนโลกในการหยุดวิกฤตระบาดอีโบลาในแอฟริกาโดยเร็วที่สุด
  2014-12-08 19:48

Pages