อาเซียน

 • สาธารณสุขไทย-ลาว ประชุม เฝ้าระวัง "โรคติดต่อชายแดน" เตรียมรับประชาคมอาเซียนโดยมีโรคติดต่อที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคอหิวาห์ตกโรค โรคโปลิโอ โรคซาร์ส
  2014-06-23 22:26
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียร์นม่า ฟิลิปปินส์  และเวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 11-13  มิถุนายน 2557
  2014-06-13 11:02
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องแรงงานข้ามชาติของ สกว. นำเสนอข้อมูล ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2014-06-04 09:31
 • ในยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหลายประเทศเขาได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน แต่สำหรับประเทศไทยที่ปัญหาการเมืองยังไม่มั่นคง กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่ว่าด้วยสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนในประเทศเกิดความหมาดหมางขัดแย้งอย่างรุนแรงจนลามไปถึงระดับปฏิบัติการ และเมื่อถึงปี 58 ที่ไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกิดผลกระทบอย่างไรกับบุคลากรสาธารณสุขในบ้างเรา
  2014-05-18 12:29
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้ประกอบการ ด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
  2014-05-11 12:20
 • กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คัดเลือกเลขาธิการสปสช.เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างหลักประกันสุขภาพในกลุ่มอาเซียนบวกสาม เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาเซียนบวกสามอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
  2014-04-28 16:29
 • สพฉ.จับมือ JICAจัดประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมถอดบทเรียนจากหลายประเทศเพื่อสร้างชุดความรู้ในการเตรียมการรับมือ พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือรับภัยพิบัติทั่วภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
  2014-04-23 18:51
 • นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนาม  ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และรศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
  2014-02-20 11:58
 • กรมการแพทย์ประชุมทะเบียนมะเร็งระดับอาเซียน สร้างกลยุทธ์สำคัญวางแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  พร้อมแนะประชาชนปรับพฤติกรรมเลี่ยงภัยร้ายมะเร็ง
  2014-02-06 20:25
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมร่วมมือกับไทยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิง หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ในระยะยาว ให้มีความยั่งยืน ในพื้นที่ 6 จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอาเซียน เชื่อว่าจะลดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้มาก เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัยใกล้ 10 ล้านคน ร้อยละ 50 มีโรคประจำตัว
  2014-01-26 13:59
 • โพสต์ทูเดย์ -แนะพยาบาลอาเซียนเร่งถกเกณฑ์ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ เคลียร์ปมระยะเวลา-ชั่วโมงพัฒนาฝีมือ
  2014-01-08 21:08
 • กระทรวงแรงงาน เชิญอาเซียนร่วมถกปัญหาประกันสังคม มี.ค.2557 หวังดูแลแรงงานในต่างแดนทั่วถึง
  2014-01-01 11:08

Pages