อาเซียน

 • ร้านค้าปลีก ยา สุขภาพ ความงาม ยึดทำเลชุมชนเปิดศึกชิงลูกค้าเดือดซูรูฮะ ทุ่มกว่า 1,000 ล้าน ลุยไทย-อาเซียน
  2013-12-05 12:24
 • เพื่อเป็นการสร้างพยาบาลวิชาชีพชั้นสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตข้างหน้า จึงทำให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำเอานวัตกรรมด้านการศึกษาแบบ Hybrid Education Model มาใช้ในหลักสูตรแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาพยาบาลนานาชาติปริญญาโท โดยตั้งเป้าให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่ Education Hub ด้านการพยาบาลในอาเซียน
  2013-11-09 11:07
 • บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ "ภาวะสังคมสูงวัยในอาเซียน: ความท้าทายทางด้านแรงงานในอนาคตอันใกล้ที่ไทยต้องเตรียมรับมือ" ประเด็นสำคัญ ดังนี้ หลายประเทศในแถบอาเซียนกำลังย่างเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะไทยและสิงคโปร์ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่น ซึ่งมีผลต่อจำนวนแรงงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากของประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลให้ความต้องการแรงงานภายในประเทศนั้นๆเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่ประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลงในอนาคต นอกจากนี้ไทยอาจประสบปัญหาสมองไหลของแรงงานมีฝีมือ หากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มขยายธุรกิจ
  2013-10-30 09:50
 • หมอประดิษฐเอาใจชาว กทม.เข้าไม่ถึงสิทธิรักษาพยาบาล เตรียมตั้ง "คลินิกปฐมภูมิ-รพ." เพิ่ม เตรียมเก็บเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ส่วนประกันนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นเก็บกลุ่มเดินเท้า นั่งรถเข้าชายแดน ยันเรตไม่แพง
  2013-10-10 10:55
 • ประดิษฐเตรียมตั้งคกก.ร่วม สธ. ก.แรงงาน มท. สมช. ดูแลแรงงานต่างด้าวครบทุกมิติ รองรับเออีซี ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ย้ำนอกจากให้ความสำคัญเรื่องสาธารณสุขชายแดนแล้ว ยังดูแลเรื่องการกระจายของรพ.ในเขตเมือง พบกทม.มีปัญหามากสุด การกระจายตัวไม่ดี แม้มีรพ.ขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่มีเครือข่าย เตรียมหารือกทม.ขยายหน่วยบริการเครือข่าย
  2013-10-09 20:18
 • เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมองโอกาสธุรกิจ ทั้งในประเทศ และ "เพื่อนบ้าน"  เร่งขยายเครือข่ายบริการสู่หัวเมืองใหญ่ภาคอีสาน  อุดรธานี และขอนแก่น โดยเฉพาะ "ขอนแก่น" วางยุทธศาสตร์เป็น "ฮับ" แห่งภูมิภาค พร้อมข้ามฟากบุก "กัมพูชา" รุกตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพนมเปญ
  2013-09-20 16:41
 • ครม.เห็นชอบดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้สิทธิเทียบเท่าประกันสังคม เด็ก 365 บาท ผู้ใหญ่สูงสุด 2,800 บาท คุ้มครอง 1 ปี หวังควบคุมป้องกันโรคครบวงจร
  2013-09-20 11:16
 • Hfocus -เมฆหมอก “เออีซี” เข้าปกคลุมทะมึนในทุกองคาพยพ ความสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นจินตนาการอันหลากหลาย ระยะเวลาอีกไม่ถึง 2 ปีหลังจากนี้ แน่นอนว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเออีซี ข้อกังวลหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างซ้ำซากนั่นก็คือ “การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงาน” โดยเฉพาะ 8 วิชาชีพยอดนิยม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างสำรวจ นักบัญชี สถาปนิก และผู้ปฏิบัติอาชีพในด้านการท่องเที่ยว
  2013-09-19 16:08
 • อาจกล่าวได้ว่า ประกันสังคม คือสิทธิและสวัสดิการที่สะท้อนถึงความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งของแรงงานไม่เพียงแต่แรงงานท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปทำงานในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
  2013-09-09 08:45
 • นักวิชาการจุฬาฯ แนะเตรียมระบบพิสูจน์ตัวตน-การขึ้นทะเบียน-ฐานข้อมูลต่างด้าว ปรับกฎหมายยืดหยุ่น
  2013-08-27 14:55
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ใน 4 จังหวัดจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และผู้แทนด้านสาธารณสุขจากกัมพูชาจากจังหวัดพนมเปญ เสียมเรียบ อุดรมีชัย และพระตะบอง เพื่อพัฒนาความพร้อมสถานบริการสุขภาพและผู้ประกอบวิชาชีพตามแนวตะเข็บชายแดน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยกำหนดให้โรงพยาบาลทุกระดับต้องผ่าน 4 เกณฑ์มาตรฐานที่จำเป็น ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มีระบบการให้ความรู้ประชาชนป้องกันการเจ็บป่วย และมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ขณะนี้ไทยผ่านเกณฑ์แล้ว 152 แห่ง
  2013-08-23 18:43
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการตามนโยบายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งสั่งการให้ สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันและส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน (เอซี) ขณะนี้ สปส. ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีนางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตนและให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว
  2013-07-30 11:26

Pages