อำนวย กาจีนะ

 • สธ.เร่งรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่นำมารักษาก่อนเกิดความพิการ เผยการกำจัดโรคเรื้อนของไทยประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่ามีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ปี 37 ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงตามลำดับ แต่สถานการณ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วง คือ พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มจึ้นตั้งแต่ปี 54 วาง 3 มาตรการเข้มข้น เฝ้าระวังป้องกันโรคเรื้อน ค้นหาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่ตกค้างในชุมชนที่ไม่รู้ว่าป่วย และผู้ป่วยต่างชาติ
  2016-01-12 14:55
 • กรมควบคุมโรคเตรียม 5 โครงการเชิงรุก ปี 2559 คัดโครงการเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย เร่งดำเนินงานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเดินหน้าทุกโครงการพร้อมกันและเห็นผลภายในปี 59 และเตรียมขยายผลต่อเพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ   
  2016-01-10 14:31
 • กรมควบคุมโรค เตรียมเปิดตัว“บางโคล่ โมเดล” เขตบางคอแหลม กทม.ต้นแบบป้องกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ พร้อมขยายผลในอีก 5 เมืองใหญ่
  2016-01-07 13:03
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงกระบวนการพิจารณาวัคซีน เน้นประสิทธิผล คุ้มค่า ทั้งในแง่วิชาการและบริหารจัดการ ยอมรับอาจล่าช้าบ้าง แต่ต้องรอบคอบ เผย อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เตรียมเสนอวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรต้าไวรัส บรรจุสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังทดสอบได้ผลคุ้มค่า พร้อมแจงไทยฉีดวัคซีนโปลิโอเข็มเดียว ยึดตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก
  2016-01-03 13:44
 • กรมควบคุมโรค เผยปี 58 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในคนไทย 155 ราย พิการรุนแรงที่มองเห็นได้ร้อยละ 13 เหตุเพราะเข้ารับการรักษาช้า พร้อมแนะหากพบผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ชา ไม่คัน ให้รีบปรึกษาแพทย์ กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของประเทศไทย ไม่เกิน 100 ราย และลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (20 ราย) ในปี 2563
  2015-12-21 12:37
 • กรมควบคุมโรควอนอย่าตระหนกโรคลิชมาเนีย หรือเชื้อไวรัสกินเนื้อคน เผยในไทยพบได้น้อย ในปี 2558 นี้ พบผู้ป่วยเพียง 2 ราย
  2015-12-14 14:14
 • กรมควบคุมโรค เผยปี 57 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 2,007 คน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คน ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เหตุความสามารถร่างกายลดลง แนะให้ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกัน
  2015-12-09 13:24
 • สธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกวาดล้างโปลิโอครั้งสุดท้าย เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขโลก คาดโปลิโอจะหมดไปในอีก 5 ปี 1 ธ.ค.นี้ นำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ 1 ครั้ง ในเด็กอายุ 4 เดือน พร้อมนำวัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบใหม่มาใช้
  2015-12-03 09:38
 • , , ,
  พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทร
  2015-11-24 16:30
 • สธ.ชวนคนไทยลอยกระทงอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากการจมน้ำและการบาดเจ็บ แนะปฏิบัติตามกฎจราจร ระวังการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ไม่ปล่อยเด็กอยู่ใกล้น้ำตามลำพัง ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน พบ มีผู้เสียชีวิตจากการจราจร 771 คน เฉลี่ยวันละ 51 คน สูงกว่าช่วงปกติที่มีประมาณ 40 คน เสียชีวิตจากการจมน้ำ192 คน เฉลี่ยวันละ 13 คน เฉพาะในวันลอยกระทงเพียงวันเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่าในช่วงวันปกติเกือบ 2 เท่าตัว
  2015-11-20 18:54
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลา ร่วมกับ มข.จัดงานวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 34 เน้น 5 มาตรการเชิงรุกในชุมชน
  2015-11-15 13:27
 • สธ.เผยคนไทยมีภาวะไตเรื้อรัง ประมาณ 7.6 ล้านคน เหตุจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 70,000 คนต้องทุกข์ทรมาน รัฐบาลต้องจ่ายค่ารักษาปีละกว่า 10,000 ล้านบาท จากงานวิจัยที่กำแพงเพชรพบการเปิดคลินิกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ดูแลรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ทั้งยา อาหาร ออกกำลังกายและติดตามเยี่ยมบ้าน ได้ผลดี ช่วยชะลอความเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ระยะสุดท้าย ยืดเวลาล้างไตออกไปได้ประมาณ 7 ปี ตั้งเป้าปี 59 เปิดครบทุกแห่งใน รพช. หลังครอบคลุมทุก รพศ./รพท.แล้ว
  2015-11-13 09:53

Pages