อำพล จินดาวัฒนะ

 • คสช.ประกาศแล้วบอร์ดอภ.ชุดใหม่ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุงเป็นประธาน มีผลตั้งแต่ 19 ส.ค. ไร้ชื่อปลัดสธ. แต่มีชื่อหมอสุรเชษฐ์ ผู้ตรวจเป็นแทน เครือข่ายแพทย์ชนบทมีชื่อหมออำพลเป็นบอร์ดอภ. เภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา เป็นกรรมการด้วย ส่วนภก.สุนทร อดีตรองผอ.อภ.ยุคหมอวิทิต ผอ.อภ.คนก่อนที่ถูกปลดไป ก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน ส่วนหมอสุวัชยังเป็นโดยตำแหน่งในฐานะผอ.อภ.
  2014-08-21 18:58
 • ไทยโพสต์ -รายชื่อบอร์ดบริหาร อภ.ชุดใหม่โผล่ว่อนแช้ตไลน์ และมีถึง 12 คน ไม่ใช่แค่ 10 คนที่ลาออก แถมไม่มีชื่อของ "หมอณรงค์" ในฐานะปลัด สธ. ส่วนเจ้าตัวยันไม่รู้เรื่อง ยังไม่ได้ลาออก ขณะที่ผู้มีรายชื่อปัดไม่ทราบ เหตุไม่ใช่ประกาศจากผู้มีอำนาจตัวจริง ด้านตัวแทน 8 องค์กรสุขภาพยิ้มรับ เชื่อมีมูล
  2014-08-19 13:40
 • หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป
  2014-08-12 10:08
 • เดินหน้าตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพประชาชน หมอณรงค์ศักดิ์ เป็นประธาน ขยายคณะทำงานไม่เกิน 20 คน ทำข้อเสนออกแบบ ก่อนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพที่จะมีขึ้น ธ.ค.นี้ หมออำพลแจงขยายระยะเวลา และเพิ่มคณะทำงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม หมอณรงค์ศักดิ์ยันไม่แตะโครงสร้างและอำนาจ แต่เน้นบูรณาการ หมออำพลย้ำไม่ใช่เขตบริการสุขภาพ และไม่มีผลผูกพันงบประมาณ ด้านปลัดสธ.เผยเห็นด้วยอย่างยิ่ง พร้อมสนับสนุน ส่วนเขตบริการสุขภาพของสธ.ก็เดินหน้าต่อ เพราะไม่มีอะไรขัดแย้ง ทั้งยังตรงกับมติสมัชชาสุขภาพ เลขาธิการสปสช.หนุนกลไกการเงินต้องสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ ชี้เป็นพันธะทุกหน่วยงานต้องออกแบบเพื่อสอดรับกับเขตสุขภาพประชาชนนี้
  2014-08-08 21:39
 • กรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมเสนอ คสช.ไฟเขียวจัดตั้ง "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" เป็นกลไกชี้ทิศทางแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ผลักดันเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  2014-08-08 18:30
 • โพสต์ทูเดย์ -การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า "ดุลอำนาจ" ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป
  2014-08-01 14:11
 • ปลัดสธ.เผยผลการประชุมหารือระหว่างคสช. สธ. สปสช. สสส. และสช. ให้ความสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุบรวมเป็นกองทุนเดียว เตรียมตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนสุขภาพ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกร่าง ส่วนวาระการปฏิรูประบบสุขภาพ ให้นำมติ 5 ข้อจากสมัชชาสุขภาพมาแปลงสู่การปฏิบัติ และจะหารือเรื่องนี้ในเวทีปฏิรูปรพบบสุขภาพอีก 2 สัปดาห์ พร้อมดึงภาคปชช.เข้าร่วม
  2014-07-31 17:18
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเป็นวาระแห่งชาติ กสทช.คุมเข้มผู้ประกอบการทีวีและวิทยุ ส่วน อย.เร่งตรวจสอบทั้งผลิตภัณฑ์และโฆษณาผิดกฎหมาย เพิ่มกฎหมายผู้กระทำผิด พัก-เพิกถอนใบอนุญาตทันที
  2014-07-29 17:41
 • โพสต์ทูเดย์ -ท่ามกลางกระแสปฏิรูป ดูเหมือนว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะตอบสนองมากที่สุด หากพิจารณาแนวทางที่ สธ.นำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว จะพบว่ามีลักษณะ"รวมศูนย์อำนาจ" แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวทางการปฏิรูปของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เป็นเลขาธิการ ที่ให้น้ำหนักกับกลไกการ"รับฟังความคิดเห็น" และยึดหลักการ "กระจายอำนาจ" ลงสู่ประชาชนให้มากที่สุด
  2014-07-29 11:03
 • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีมติเห็นชอบให้เตรียมข้อเสนอต่อ ครม. ให้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าและทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2556-2557 ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) เสนอ
  2014-07-26 11:21
 • สช.เตรียมจัดเวที ลดความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข เชิญ สธ. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือพร้อมถกขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน ลดการอภิบาลโดยรัฐ เน้นบริหารแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ยึดแนวทางมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พร้อมเผย ตย.ปัญหาบริหารรวมศูนย์อำนาจทำแพทย์จบใหม่ 4 เดือน ยังรอบรรจุ ทำงานไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมกังวล สธ.เดินหน้าเขตสุขภาพ และตั้ง คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ กลายเป็นการรวบอำนาจ สร้างความขัดแย้ง 
  2014-07-17 07:22
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 หนุนชุมชนเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ พร้อมผลักดันมติไปสู่นโยบายสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่รวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเร่งดำเนินการควบคู่กับการปฏิรูปประเทศ
  2014-06-18 20:07

Pages