อีสาน

  • การดูแลรักษาสุขภาพของคนอีสานมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ และที่สำคัญคือสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการทำงานและเพื่อให้มีชีวิตอยู่มากกว่ารูปลักษณ์ของอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเพื่อปรับสมดุลภายในให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
    2017-07-25 01:49
  • เดลินิวส์ - ผวาอีสานเหนือ ครองแชมป์ผู้ป่วย จากโรคอาหารเป็นพิษ สคร. 6 ขอนแก่น เร่งประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางแก้ไข หลังถูกจัดเข้าโซนอันตรายอันดับ 3 จาก 5 ประเทศ เชื่อสาเหตุจากติดเชื้อและพฤติกรรมการบริโภค พบเด็กเล็กและวัยเรียน  ล้มป่วยครั้งละกว่าร้อยราย เตรียมสอดแทรกความรู้เรื่องอาหารปลอด ภัยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
    2013-12-25 07:48
  • คนอีสานน่าห่วง พบป่วยไวรัสตับอักเสบบี มากถึง 1.72 ล้านคน กาฬสินธุ์ครองแชมป์อันดับ 1 มีอีก 50% ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ ทำให้รักษาไม่ทันท่วงที เตือนการสัก-เจาะ กินอาหารเสริมสมุนไพร เสี่ยงต่อการติดเชื้อ...
    2013-07-25 07:55