อุบัติเหตุจราจร

 • ศวปถ.ออกโรงหนุนมาตรการงดขายเหล้า 13 เม.ย.ช่วยเซฟชีวิตจากเมาแล้วขับ ระบุสงกรานต์เพียงวันเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง 90 คน ตายมากกว่าช่วงปกติเกือบ 2 เท่า บาดเจ็บพิการอีกเพียบ
  2019-02-18 13:55
 • อุบัติเหตุบริเวณแยกไฟแดง มักมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุไม่รอสัญญาณไฟ ขับฝ่าไฟแดง ใช้ความเร็วเกินกำหนด จนทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง
  2018-02-10 17:38
 • ศวปถ.ห่วงภาพรวมอุบัติเหตุดื่มแล้วขับเทศกาลปีใหม่ ติงข้อมูลธุรกิจน้ำเมา อ้างเมาแล้วขับติดอันดับ 8 ขัดหลักการความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้ตรวจวัดแอกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย ย้ำปัญหาใหญ่กว่าคดีจราจร ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เดินหน้าค้านธุรกิจน้ำเมา วิ่งเต้นแก้กฎหมายเปิดช่องขายเสรี
  2017-12-25 17:57
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัด 8 แห่ง พบว่าผู้บาดเจ็บสาหัส กลายเป็นผู้พิการถึงร้อยละ 4.6 เสียชีวิตในโรงพยาบาลร้อยละ 5.6 สาเหตุเกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว สูญเสียค่าใช้จ่าย 2.7 ล้านบาทต่อคนพิการ 1 คนต่อปี
  2016-01-07 12:02
 • รมว.สธ.ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เสียสละทำงานดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมชื่นชมพยาบาล จ.สุราษฎร์ธานี ที่ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินชาวต่างชาติจนปลอดภัย
  2016-01-04 12:30
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยในรอบ 4 วัน พบเหตุง่วงหลับในเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 48 ครั้ง และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต 18 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน ทำให้มีผู้ร่วมทางบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะหากเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ แนะเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎจราจร ที่สำคัญควรพักผ่อนให้เพียงพอ ป้องกันเกิดการหลับใน จนเกิดอุบัติเหตุ ชี้คนที่ง่วงแล้วขับไม่ต่างกับคนเมาแล้วขับ
  2016-01-03 16:47
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ยกปัญหาอุบัติเหตุเป็นวาระกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตลอดปี ให้ทุกจังหวัดนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มาวิเคราะห์หาจุดอันตรายอย่างน้อย 5 จุด เสนอหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนจัดการปิดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ประเมินผลทุก 3 เดือน
  2015-11-09 14:51
 • สธ.สรุปผลดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วง 7 วันระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 พบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้บาดเจ็บนอนพักการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 11 โดยจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่คือ ในวันที่ 12 เมษายนพบการเสียชีวิตสูงสุด 79 ราย ส่วนการบาดเจ็บสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน จำนวน 5,817ราย สาเหตุจากเมาสุราอันดับ 1 และร้อยละ 80ของผู้เสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่ มาตรการด่านชุมชน น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดี
  2015-04-19 19:34
 • รมว.สธ.สร้างกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เน้นป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือเมาไม่ขับ ไม่ขับรถซิ่ง และใช้อุปกรณ์นิรภัย คือหมวกกันน็อค หรือใช้เข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขณะใช้รถ รวมถึงรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วไปและป่วยฉุกเฉิน มอบกรมควบคุมโรคจัดทำประกาศกระทรวงฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกแห่งปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
  2015-02-22 19:19
 • สธ. เผยในปีรอบ 10 ปี ตั้งแต่ ปี 47-56 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 119,615 คน เฉลี่ย 2 คนต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่อายุ 15-24 ปี เป็นชายมากกว่าหญิง 3 เท่าตัว เร่งลดปัญหา โดยพัฒนาห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกแห่ง มีเครื่องมือจำเป็น และตั้งศูนย์เชี่ยวชาญดูแลรักษาผู้บาดเจ็บสาหัสทุกเขตสุขภาพ แนะประชาชน หากพบเห็นผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-11-15 19:05
 • policy brieft : นโยบายคมนาคมขนส่งเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร โดย ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 3 กันยายน 2557
  2014-09-14 18:42
 • เมื่อนพ.ไพบูลย์ นักวิจัยอุบัติเหตุจราจร ระบุว่า ขอเชียร์นโยบายขนส่งด้วยคน โดยให้เหตุผลสำคัญว่า “ภาระของรพ.ในการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บปีละกว่าล้านคน ตายอีกกว่าสองหมื่นคนจะลดลงถ้านโยบายดังกล่าวปรากฎเป็นจริง ยิ่งเร็วเท่าใด ยิ่งกว้างขวางเท่าใดภาระดังกล่าวก็ยิ่งลดเร็วและมากตามกันไป วงการแพทย์ยกธงขาวมานานแล้วกับชะตากรรมของคน 2 ใน 3 ที่ตายเพราะอุบัติเหตุจราจร จะไม่ให้ยกธงขาวได้อย่างไร ในเมื่อคนเหล่านี้บาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะสำคัญ หลายคนบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าหนึ่งอวัยวะสำคัญ ประมาณหนึ่งในสามจึงตายคาที่ ที่เหลือตายเมื่อถึงรพ.หรือระหว่างนำส่งรพ.หรือภายใน 72 ชั่วโมงหลังนอนรพ.เมื่อภาระเยียวยาคนที่สิ้นหวังลดลง ก็แปลว่ามีเงินเหลือไปใช้กับคนที่ยังมีความหวัง”
  2014-09-14 17:58

Pages