เกษราภรณ์ หลวงจันทร์

  • “ในวันที่รู้ตัวว่าพิการ ไม่สามารถเดินได้ ช่วงนั้นพี่กลายเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลย เอาแต่นอนจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง พอนานไปเราเห็นคนในครอบครัวต้องมาดูแลตัวพี่ ทำให้พี่คิดได้ว่า เราสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ถึงขาเราจะเดินไม่ได้ แต่เรามีสมองคิด เราต้องใช้สมองทำงาน เพื่อที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวเอง” เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น พูดถึงชีวิตของตนเองจากที่เป็นคนปกติ แต่โชคชะตาพลิกผลันทำให้เกษราภรณ์ กลายเป็นคนพิการที่ต้องนั่งวิลแชร์ไปตลอดชีวิต
    2018-10-23 19:08