เกาหลีใต้

 • ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศปรับใช้กับบริบทภายในประเทศ เกาหลีใต้สนใจจุดเด่นของไทยเรื่องการเงินการคลังและการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย ส่วนไทยสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ทำได้สำเร็จ
  2016-01-12 15:28
 • “พล.อ.ประยุทธ์” แถลง UN ลงทุนสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดยากจน ชี้ไทยประสบความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ระบุไทยเชื่อในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ดึงจุดแข็งระบบสุขภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลักประกันสุขภาพ ไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในภูมิภาค ร่วมมือวิชาการไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก
  2015-09-29 10:46
 • กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับเวียดนาม และเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ครั้งแรก เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และรับรองถ้อยแถลงข้อตกลงร่วม สร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเมอร์ส และโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2015-07-28 18:27
 • เว็บไซต์แนวหน้า : โซล (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - ทายาทซัมซุงแถลงขอโทษประชาชนในเกาหลีใต้ ที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถยับยั้งการระบาดของไวรัสเมอร์สได้ ขณะที่เกาหลีใต้พบผู้ป่วยเมอร์สรายใหม่เพิ่มอีก 3 คน รวมเป็น 175 คน แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม
  2015-06-24 17:07
 • ยอดผู้เสียชีวิตจากเมอร์สในเกาหลีใต้ไม่เพิ่มขึ้น ยังอยู่ที่ 24 ราย และยอดผู้ป่วยอยู่ที่ 166 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 16 วันที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ ขณะนี้โรงพยาบาลในเกาหลีใต้ได้ทำการรักษาผู้ป่วย MERS จนหายขาดจากโรคแล้วทั้งสิ้น 36 ราย
  2015-06-20 13:45
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : องค์การอนามัยโลก ชี้ยังมีข่าวดี ไวรัสเมอร์สยังไม่กลายพันธุ์ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้ เพิ่มรายเดียว ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 24 ราย และติดเชื้อรายใหม่อีก 3 รวมติดเชื้อ 166 ราย
  2015-06-19 12:03
 • เว็บไซต์แนวหน้า : โซล (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า พบผู้เสียชีวิตจากไวรัส เมอร์สเพิ่มขึ้นเป็นรายที่ 16 และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 5 คน ทำให้รวมเป็น 150 คนแล้ว แต่ยังดีโรงเรียนส่วนใหญ่กลับมาเปิดการเรียนการสอนแล้ว
  2015-06-16 16:18
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สระบาดในเกาหลีใต้ ขยับเป็น 14 ราย ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมีความหวัง พบสัญญาณที่ดีบ่งชี้การระบาดอาจลดลง เพราะจำนวนผู้โดนกักกันตัวรอดูอาการลดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ไวรัสเมอร์สเริ่มระบาดในโสมขาว
  2015-06-13 14:45
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ตายเพิ่มอีก 2 ไวรัสเมอร์สระบาดในเกาหลีใต้ ส่งผลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 9 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 13 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเกิน 100 รายแล้ว ด้านทางการฮ่องกง ไม่นิ่งนอนใจ ยกระดับคำเตือน ‘ระวังสูงสุด’ แนะนำประชาชนเลี่ยงเดินทางไปเที่ยวโสมขาว หากไม่จำเป็น
  2015-06-10 12:55
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 หลังพบมีการแพร่ระบาดในประเทศเอเชีย ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเน้นความเข้มแข็ง 3 ระบบสำคัญ คือ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง และมีไข้ ไอ เจ็บคอ การตรวจวินิจฉัยเชื้อให้ได้เร็ว และการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะในคลินิก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
  2015-06-03 12:56
 • กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเกาหลีใต้รายงานจำนวนผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดโรคทางเดินหายใจสายพันธุ์ตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (MERS) เพิ่มขึ้นอีก 5 รายเป็น 30 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 รายซึ่งการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายแห่ง
  2015-06-03 11:44
 • เกาหลีใต้เรียกประชุมฉุกเฉินคณะรัฐมนตรี ล้อมคอก "ไวรัสเมร์ส" ระบาดเขย่าขวัญ หลังคร่าชีวิตผู้ป่วยชุดแรก 2 ราย แถมพบเหยื่อรายใหม่อีกหลายสิบราย ด้านนักท่องเที่ยวจีนผวา แห่ยกเลิกทัวร์แดนกิมจิ
  2015-06-02 18:04

Pages