เกาะติดสถานการณ์

 • กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนประชาชนที่ป่วยเป็นไข้หวัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกหรือมีน้ำท่วมขัง หากป่วย 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ไข้ยังไม่ลง ไอมากขึ้น หายใจหอบ น้ำมูกเปลี่ยนสี ขอให้รีบพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือโรคปอดบวม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
  2021-09-14 16:51
 • สช.ถกเครือข่าย ‘สมัชชาจังหวัด’ ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม ‘คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด’ วางมาตรการสู้โควิด-19 พร้อมทั้งสานพลังการทำงานระหว่างภาครัฐ-ประชาชน หนุนเสริมการควบคุมโรคระดับพื้นที่
  2021-09-14 16:39
 • ดีเดย์ 16 ก.ย. นี้ กระจาย ATK กว่า 2 ล้านชุด เพื่อเร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก นำเข้าสู่การรักษาเร็วที่สุด พร้อมดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการตรวจโควิด-19 ผ่าน 2 ช่องทางหลัก แจกในชุมชน และแจกที่หน่วยบริการ รพ. คลินิก ร้านขายยา ขอรับผ่านแอป “เป๋าตัง”
  2021-09-14 16:02
 • ในที่ประชุมสำนักอนามัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ถึงที่พักอาศัยภายในบ้าน
  2021-09-13 14:59
 •   กรมควบคุมโรคแจงรายละเอียดแผนจัดหาวัคซีนโควิด 19 เดือนต.ค. 2564 รวม 24 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส ยังมีซิโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้ามาอีกประมาณ 6 ล้านโดส ชี้เป็นเดือนที่วัคซีนเข้ามามาก เร่งฉีดให้ประชาชนครอบคลุม 50% ทุกจังหวัด พร้อมบูสเตอร์โดส กลุ่มฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.hfocus.org/content/2021/09/23022
  2021-09-13 13:05
 • จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -1 ก.ย. 64 พบผู้ป่วย 6,485 ราย เสียชีวิต 6 ราย กลุ่มอายุพบมากที่สุดคือ อายุ 5-14 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี
  2021-09-12 16:26
 • กรรมการ สปสช.เผยขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเน้นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มทั้งชุมชนแออัดและโรงเรียนในทุกช่วงอายุ ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 ธ.ค.64
  2021-09-12 15:56
 • กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา แนะผู้ป่วยโรคลมชักควรหลีกเลี่ยงการขับรถ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หากจำเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับโรคลมชักในการออกใบขับขี่ และสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
  2021-09-12 15:11
 • สปสช.ปรับระบบการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลใหม่ ตรวจสอบก่อนจ่าย พร้อมมีระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้บริการเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และเตรียมนำ AI เข้ามาใช้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัตรทอง ช่วยเพิ่มความถูกต้อง-รวดเร็ว
  2021-09-12 14:12
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 เร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ปรับกลยุทธ์ จ.ระยอง ให้จัดบริการเชิงรุกถึงบ้าน ถึงชุมชน เพื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมที่สุด
  2021-09-11 19:44
 • สธ.ย้ำหน่วยบริการ แจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจด้วยตัวเองแล้ว ขอให้วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน โดยประชาชนต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง หรือพิมพ์แนวปฏิบัติว่าจะติดต่อหน่วยบริการอย่างไรในกรณีผลตรวจเป็นบวกแจกคู่ไปกับชุดตรวจด้วย ย้ำเมื่อประชาชนติดต่อมาแล้วห้ามปฏิเสธการดูแล ด้าน สปสช.คาดสัปดาห์หน้าเริ่มเปิดลงทะเบียนขอรับชุดตรวจได้
  2021-09-11 10:30
 • กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน อาทิ การคัดกรองซิฟิลิสกลุ่มเสี่ยง ขยายคัดกรองโรคเบาหวาน และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ล่าสุดชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งกระทรวงสาธารณสุข 20 ก.ย.นี้
  2021-09-10 20:51

Pages