เกาะติดสถานการณ์

 • 2021-12-31 04:26
 • ตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ  เข้าพบรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือติดตามกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเสนอการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  2021-12-30 16:00
 • กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี มีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้ > ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก > ตรวจวัดความดันโลหิต > ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี > คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุราและสารเสพติด > คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด > ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก > ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี) > เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก > การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ > การคุมกำเนิด > ให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
  2021-12-29 23:36
 • สิทธิประโยชน์ กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ ุ6-24 ปี สำหรับทุกคนทุกสิทธิ กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี มีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้ > ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5) > ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต > ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง เอชไอวี > ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต > ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน > คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด > เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน
  2021-12-29 22:51
 • หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เผย 5  ความเข้าใจที่ถูกต้องของการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง พร้อมให้รายละเอียดการกระตุ้นทีเซลล์ ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวคนแต่ละคน
  2021-12-29 17:57
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงฉากทัศน์หลังปีใหม่ ที่อาจติดโควิดถึง 3 หมื่นคน เป็นกรณีที่ไม่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ย้ำที่ผ่านมาประชาชนร่วมมือดี ทำให้สถานการณ์ติดเชื้อจริงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา ควบคู่ COVID Free Setting ช่วยลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ
  2021-12-29 16:06
 • กรมวิทย์ - กรมควบคุมโรคไขข้องสงสัย สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หรือ N95 อย่างไรให้ปลอดโควิด-19 สิ่งสำคัญต้องใส่ให้ถูกต้อง ไม่สวมอยู่ใต้คาง
  2021-12-29 14:37
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันตรวจสายพันธุ์โควิดต่อเนื่อง สั่งการศูนย์วิทย์ทั่วประเทศทำงาน แม้วันหยุด แต่เราไม่หยุด 
  2021-12-29 13:49
 • กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี มีสิทธิประโยชน์รับบริการดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี 2.ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอชไอวี 3.ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 4.ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 5.การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี 6.สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ
  2021-12-29 09:43
 • WHO เน้นย้ำว่าทุกคนสามารถติดเชื้อโควิดหลังจากฉีดวัคซีนได้ เพราะไม่มีวัคซีนชนิดใดมีประสิทธิภาพ 100% แต่การติดเชื้อโควิด 19 หลังฉีดวัคซีนไม่ได้พบบ่อย และโรคมีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงถึงปานกลางเท่านั้น และในปัจจุบันเรายังคงต้องระวังสายพันธุ์โอไมครอน จึงควรป้องกันตัวเองอย่างดี ที่มา : WHO
  2021-12-29 08:58
 •   1. ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์  2. ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิว และก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 3. สวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในบ้านและนอกบ้าน 4. หลีกเหลี่ยงสถานที่แออัด มีคนเยอะไม่ระบายอากาศ 5. เลี่ยงการพบปะญาติพี่น้องพร้อมกันหลายคน เลี่ยงการกอด สัมผัสคนอื่นใกล้ชิด ที่มา : รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  2021-12-29 08:51
 • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด มีสิทธิประโยชน์รับริการดังนี้ > ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง ตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ > ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี > ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ > ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน > การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก > ตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย
  2021-12-29 08:39

Pages