เกาะติดสถานการณ์

 • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  2012-05-22 19:38
 • กรมน้ำบาดาล เตรียมผลิตน้ำแร่ที่ได้สำรวจแล้วว่า มีผลดีต่อสุขภาพจาก 3 แหล่งใหญ่ "สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด” บรรจุลงขวดแจกฟรีวันละ 5 พันขวด เน้นเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่นั้นๆ เป็นหลัก
  2012-05-22 19:35
 • กรมสุขภาพจิตพร้อม แถลงข่าว แท็บเล็ท(Tablet) กับพัฒนาการเด็กไทย พบ เด็ก ป.1 มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ภาษาที่ยังไม่คล่องส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนไม่ได้ แนะ ครูและพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน ใกล้ชิด ฝึกคิด ปลูกจิตสำนึกและสร้างกรอบวินัย ป้องกันโรคติด Tablet
  2012-05-22 16:44
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคตามแนวชายแดนไทย-พม่าที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เข้าสู่ระบบ ผ่านการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง ทำให้ปัญหาโรคต่างๆลดลง แต่ยังวางใจไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงาน อาจนำโรคมาแพร่ได้อาทิ มาลาเรีย เท้าช้าง และเตรียมยกระดับโรงพยาบาลแม่สาย จัดบุคลากร รองรับนักท่องเที่ยว ประชากรแฝง ประชาคมอาเซียน 2558
  2012-05-22 15:41
 • นพ.วินัยเสนอลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 3 กองทุน ชี้ประชาชนเดือดร้อนกับโรคนี้มาก ผู้ป่วยกว่าล้านคน เตรียมเสนอรัฐบาลทำคู่กับเอดส์และไตในระยะต่อไป
  2012-05-22 14:12
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุและญาติ พึงพอใจโครงการ 70 ปีไม่มีคิว  ในระดับดีถึงดีมากถึงร้อยละ 92 เนื่องจากได้พบหมอเร็วกลับบ้านเร็วกว่าเดิม  เฉลี่ยใช้เวลาบริการเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยพบว่าอัตราการใช้บริการของผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอกและใน สูงกว่ากลุ่มวัยอื่นถึง 2 เท่าตัว
  2012-05-22 14:07
 • เลขาธิการสปสช. เดินหน้าขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญ กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ชี้กลไกสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้หลักประกันสุขภาพ เสริมสร้างความเท่าเทียมของกองทุนสุขภาพ พัฒนาบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานตามแนวทาง SMART UC คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ศึกษาความเป็นได้ในการหาทรัพยากรนอกเหนือจากงบประมาณ ตั้งเป้าสปสช.ได้รับรางวัล TQA ในปี 59
  2012-05-22 13:55
 • รมว.สธ.เข้ม สั่งการ !! หน้าฝนปีนี้ต้องเฝ้าระวังไข้เลือดออกอย่างเต็มที่คร.ขานรับแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 รายต้องควบคุมโรคให้ได้ใน 24 ชั่วโมง
  2012-05-22 13:47
 • จากกรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่าทำจากเนื้อสุนัขจำหน่ายในหลายประเทศนั้น อย.เผย ได้ตรวจสอบเฝ้าระวังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในท้องตลาด และที่นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งแต่ ต.ค.54 - เม.ย.55 ไม่พบปัญหาคุณภาพของบะหมี่สำเร็จรูป กรณีแสดงฉลากปลอม ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมเนื้อสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู ไก่ เป็นต้น จัดเป็นอาหารปลอม หากตรวจพบจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
  2012-05-22 13:31
 • แพทย์เห็นพ้อง สายด่วน 1669 เข้าไม่ถึงประชาชนหนุน สพฉ.อัดงบโฆษณาเพิ่ม
  2012-05-22 10:06
 • อึ้ง! พบสถิติติดเชื้อจากการล้างไตทางช่องท้องอย่างเดียวสูงกว่า 5 พันราย"ประธาน สพศท." จี้ สปสช.ทบทวนแผนกระจายน้ำยา เน้นพิจารณารายละเอียดรอบคอบ หมอไตชี้แพทย์ต้องติวเข้มผู้ป่วยให้ดี ย้ำคนแก่ และคนมีประวัติผ่าตัดช่องท้องไม่ควรใช้วิธีนี้
  2012-05-22 09:45
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนภัยประชาชนให้ระวังกินเห็ดพิษ เผย 'เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน' เสียชีวิตแล้ว 2 ราย
  2012-05-21 20:21

Pages