เกาะติดสถานการณ์

 • ชี้วัคซีน HPV ต้นทุน 90 บาท วอนรัฐบาลรู้ทันธุรกิจยาเผยข้อมูลฉีดวัคซีน 1 ครั้งยืดอายุ 7 วัน เชื่อไม่คุ้มเท่ารณรงค์ลดบุหรี่ 
  2012-05-23 20:17
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนทั่วประเทศ เฝ้าระวังปัญหายามาลาเรียปลอมต่อเนื่อง เผยผลการเฝ้าระวัง ใน 22 จังหวัดไม่พบปัญหามากว่า 5 ปี แนะประชาชน ช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโรค หากป่วยมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะและมีประวัติเข้าป่า ให้พบแพทย์ตรวจรักษา อย่าซื้อยากินเอง โรคนี้ต้องใช้ยาเฉพาะโรค ยาปฏิชีวนะหรือยาลดไข้ทั่วไปใช้ไม่ได้ สถิติในรอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ทั่วประเทศมีรายงานป่วยกว่า 5,000 ราย
  2012-05-23 20:06
 • ปารีส-นักวิจัยพบมาลาเรียปลอมระบาดในอาเซียน-แอฟริกา ซ้ำเติมโชคร้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากยุงลายที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคร้ายนี้กว่า 1 ล้านราย
  2012-05-23 20:04
 • กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 2 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด้จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้แก่ โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติผู้เจ็บป่วยประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณ 70 ล้าน และโครงการปั่นจักรยาน “ชายทะเล สู่ชายแดน” ใน 5 จังหวัดภาคกลาง สร้างกระแสการออกกำลังกาย
  2012-05-23 16:20
 • พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยวิธีทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ในโอกาสใกล้ครบ 5 ปีของการให้สิทธิผู้ป่วยไตวายของรัฐบาลว่า ได้เคยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง  กับ การฟอกเลือด ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) พบว่า ข้อดีของ CAPD มีมากกว่าการฟอกเลือด เพราะทำให้ผู้ป่วย CAPD สามารถควบคุมน้ำและขจัดของเสียในร่างกายได้ดีกว่า โดยผู้ป่วยทั้งสองวิธีมีอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตามพยาธิสภาพของโรคเหมือนผู้ป่วยมะเร็งหรือผ
  2012-05-23 16:07
 • กทม .จับมือ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดอบรมอาสาสมัครร่วมใจต้านภัยวัณโรคกระตุ้นเตือนประชาชน เฝ้าระวังและตระหนักถึงภัยวัณโรค พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เดินหน้าหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคและลดจำนวนผู้เสียชีวิต
  2012-05-23 10:24
 • ไทยโพสต์ 23 พ.ค. 55-"หมอวินัย" เตรียมเสนอบอร์ด สปสช.เก็บ 30 บาท แต่ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุเกิน 60 ปี กลุ่มคนยากไร้ มีรายได้น้อย ชี้คงงบเหมาจ่ายปี 56 กระทบ รพ.แน่ แนะ รพ.ควบคุมลดค่าใช้จ่ายยาให้ดี เพื่อความอยู่รอด
  2012-05-23 08:54
 • ASTVผู้จัดการรายวัน 23 พ.ค. 55 - สปสช.โต้การล้างไตในช่องท้องได้มาตรฐานสากล ประสบความสำเร็จ ชี้ 4 ปี อัตราการติดเชื้อลดลง อัตราเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10% เท่านั้น
  2012-05-23 08:44
 • โพสต์ทูเดย์ 23 พ.ค. 55 -สปสช.ชงรัฐบาลเดินหน้ารักษามะเร็งมาตรฐานเดียวเล็งเสนอเอดส์-ไต ตามหลังอีก
  2012-05-23 08:41
 • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  2012-05-22 19:38
 • กรมน้ำบาดาล เตรียมผลิตน้ำแร่ที่ได้สำรวจแล้วว่า มีผลดีต่อสุขภาพจาก 3 แหล่งใหญ่ "สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด” บรรจุลงขวดแจกฟรีวันละ 5 พันขวด เน้นเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่นั้นๆ เป็นหลัก
  2012-05-22 19:35
 • กรมสุขภาพจิตพร้อม แถลงข่าว แท็บเล็ท(Tablet) กับพัฒนาการเด็กไทย พบ เด็ก ป.1 มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ภาษาที่ยังไม่คล่องส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนไม่ได้ แนะ ครูและพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน ใกล้ชิด ฝึกคิด ปลูกจิตสำนึกและสร้างกรอบวินัย ป้องกันโรคติด Tablet
  2012-05-22 16:44

Pages