เขตบริการสุขภาพ

 • เขตบริการสุขภาพจ.เชียงใหม่ประสบความสำเร็จรักษาตาต้อกระจก ช่วยลดปัญหาตาบอดและระยะเวลารอคอยผ่าตัดจาก 4-5 เดือนเหลือเพียง 1 เดือน เน้นค้นหาผู้สูงอายุที่ตาใกล้บอดจากต้อกระจกถึงชุมชน และเพิ่มบริการผ่าตัดตาต้อกระจกที่รพ.สันป่าตองอีก 1 แห่ง โดยใช้จักษุแพทย์ เครื่องมือการผ่าตัด และบุคลากร จากรพ.จอมทองและนครพิงค์ พร้อมเร่งอบรมแกนนำหมู่บ้าน 120 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข 240 คน ตรวจสายตาผู้สูงอายุ นำร่องเป็นแห่งแรกที่อ.สันป่าตอง
  2014-12-29 16:35
 • โพสต์ทูเดย์ : ศึกหมอร้าวหนัก "ผอ.รพ.-สาธารณสุขจังหวัด" ผนึกกำลังไม่ส่งข้อมูลเบิกงบบัตรทองให้ สปสช. จนกว่าจะแก้ปัญหาตามข้อเสนอปลัดสธ. ผอ.รพ.หาดใหญ่แจงไม่เยคิดเอาประชาชนเป็นเครื่องต่อรอง ยันรพ.ทุกแห่งยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ เพราะยังมีเงินของตัวเอง เผยไม่ต้องการส่งข้อมูลการรักษาให้สปสช. เพราะถือเป็นภาระรพ. มีเวลาดูแลคนไข้น้อยลง ตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าสปสช.จะทนได้นานเพียงใดเท่านั้น
  2014-12-26 08:13
 • สธ.พัฒนาระบบบริการทุกเขตสุขภาพ ล่าสุดพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตรังให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจได้ครบวงจรเทียบเท่ามาตรฐานโรงพยาบาลในส่วนกลาง ทั้งรักษาด้วยยา ผ่าตัดหัวใจ สวนหัวใจ ถ่างขยายหลอดเลือด ตั้งแต่เมษายน 2557 ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจไปแล้วกว่า 300 ราย
  2014-12-11 16:03
 • เขตสุขภาพถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ที่ถูกผลักดันอย่างจริงจังตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ขึ้นเป็นปลัดสธ.ในยุคที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรมว.สธ. และกระทั่งเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง จนไทยได้รัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เขตสุขภาพก็ยังคงเป็นนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนต่อไป จากเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย กระทั่งบอกว่า นี่ไม่ใช่เขตสุขภาพที่ต้องอาศัยหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจ แต่เป็นการรวบอำนาจมากกว่า แต่ที่สุดก็สามารถฟันฝ่ามาได้ และมีผลงานในบางเขต บางด้าน ที่ประสบความสำเร็จจริง ประชาชนได้ประโยชน์จริง ซึ่งจนถึงตอนนี้เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยก็ลดน้อยลง แม้กระทั่งคสช.ยังต้องประกาศ เดินหน้าเขตสุขภาพประชาชน
  2014-11-28 12:14
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารงานเขตสุขภาพ ต่อยอดความสำเร็จการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จทั้ง 12 เขต เพื่อนำชุดความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ชี้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ปีแล้ว จำต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที
  2014-11-22 11:53
 • ปลัดสธ.ประกาศเดินหน้าเขตสุขภาพ จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพภายในปีนี้ กำชับผู้ตรวจ-นพ.สสจ. ยึดหลักบริหารร่วมตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับเขต ทั้ง คน เงิน ของ ทำให้เป็น 1 จังหวัด 1 รพ. และ 1 เขต 1 รพ. ตั้งบอร์ด 2 ชุด บอร์ดอำนวยการเขตสุขภาพ ให้ผู้ตรวจเป็นประธาน และบอร์ดเขตบริการสุขภาพ ทำหน้าบริหารงานนำนโยบายสธ.สู่การปฏิบัติ โดยผ่านความเห็นชอบบอร์ดอำนวยการเขตสุขภาพ การันตีคุณภาพบริการประชาชนดีขึ้น ส่วนเรื่องงบอยู่ระหว่างหารือกับสปสช.
  2014-11-21 19:30
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด โรคหลอดเลือดสมอง บริการประชาชนในแถบปริมณฑล ประชากรหนาแน่น เข้าถึงบริการง่าย ในปี 2558 จะเพิ่มสาขาโรคตา จัดระบบส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังทางไปรษณีย์ด่วนถึงบ้าน ส่งแพทย์เชี่ยวชาญกระดูกไปบริการที่โรงพยาบาลปากเกร็ด ลดความแออัดในโรงพยาบาล
  2014-11-19 16:30
 • สธ.เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัด เป็นเครือข่ายรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ สวนหัวใจได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และตรัง เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ร้อยละ 70 ส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ระยะเวลารอผ่าตัดลดลงเหลือ 2 -12 เดือน
  2014-10-25 20:45
 • สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ถือเป็นเขตสุขภาพในรูปแบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)อีกเขตหนึ่งที่สามารถดึงท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพของท้องถิ่นได้ตรงความต้องการ โดยยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ในฐานะผู้อำนวยการ สปสช. เขต10 อุบลราชธานี ซึ่งดูแลพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี กล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีการจัดพื้นที่แขตบริการสุขภาพเป็นเขตเดียวกันนั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้คนทำงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
  2014-10-12 23:06
 • “หมออารักษ์” เสนอ สลาย รพช. รพศ./รพท. ชี้การแยกระดับ รพ.สธ. ต้นเหตุเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนและความก้าวหน้าวิชาชีพ ตั้งข้อสังเกต หยิบประเด็นยกระดับ รพช. เป็น รพท. ช่วงนี้หวังขู่โยกย้าย หลังปรับเป็น รพท.จะถูกปรับตำแหน่งเป็น “ผู้อำนวยการสูงรักษาการ” แถมหลุดจากสถานภาพ “แพทย์ชนบท” พร้อมแฉงบลงทุน ปี 58 สธ.จัดสรรลง รพศ./รพท. ร้อยละ 70 ขณะที่ รพช.ทั่วประเทศ ได้รับเพียงร้อยละ 30 ด้าน “หมอเกรียง” เผยผ่านเฟสบุ๊คชมรมแพทย์ชนบททิศทางเดียวกัน เชื่อต้นเหตุจากค้าน P4P
  2014-10-10 16:58
 • ปลัดสธ.บรรยายหัวข้อปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการรพ.พุทธชินราช แจงสธ.อยู่ระหว่งการปฏิรูปกระทรวง มุ่งเน้นลดเหลื่อมล้ำ ประชาชนเข้าถึงบริการคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกับเดินหน้าผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 3 ช่องทาง ทางเวปไซต์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข และส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูง ผลงานตั้งแต่สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งเรื่องเข้ามาแล้ว 15 เรื่อง
  2014-10-10 15:28
 • ความพยายามของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.ในการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุขภาพ” ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะก่อร่างสร้างตัวจนจับต้องได้บางส่วน ทว่า นพ.ณรงค์ เองก็ “เจ็บตัว” ไม่น้อย ราคาที่ต้องจ่าย คือการถูกผู้เห็นต่าง ตีรวนตั้งป้อมโจมตีอย่างหนักหน่วง โดยข้อกังวลว่าจะเข้าข่าย “รวบอำนาจ” ทว่าการดำเนินงานก่อนจะมาถึงจุดนี้ น่าสนใจว่าความสำเร็จนโยบายเขตสุขภาพเดิมเป็นอย่างไร ในเวทีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร” มีการเปิดเผยผลวิจัยจากการติดตามนโยบายเขตบริการสุขภาพอย่างใกล้ชิด สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของระบบได้อย่างน่าสนใจ
  2014-09-19 16:37

Pages