เขตบริการสุขภาพ

 • คมชัดลึก-  ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติในเรื่องการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพทุกระดับอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีหลายประเทศนำไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงระบบสุขภาพภายในประเทศนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบได้ในปัจจุบันคือ
  2013-10-12 09:30
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่างนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ เขตบริการสุขภาพหรือซีอีโอ(CEO) พร้อมมอบนโยบาย "การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย" โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมกว่า 400 คน
  2013-10-07 10:51
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่างนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพหรือซีอีโอ (CEO) พร้อมมอบนโยบาย “การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมกว่า 400 คนวันที่ 4 ตุลาคม 2556
  2013-10-06 07:52
 • หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ - สธ.ดีเดย์ปฏิรูปการบริหารใหม่หมด 1 ต.ค.นี้ มอบผู้ตรวจ 12 เขตมีอำนาจเต็มบริหารงบและกำลังคนในเขตตัวเอง ระบุหากทำไม่ได้จะขาดทุนกว่าหมื่นล้านบาท
  2013-09-12 07:43
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ จ.เชียงใหม่ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วิศิษฏ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อุบัติเหตุและส่งต่อ และตรวจเยี่ยม ร.พ.สันทราย อ.สันทราย ติดตามการพัฒนาเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด
  2013-08-31 08:29
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ให้แต่ละกรมเร่งทบทวนภารกิจให้เป็นไปตามบทบาทของกรม งานไม่ซ้ำซ้อนกัน ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร สนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการประชาชน และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจประเทศ ชี้ไม่มีการยุบรวมกรม แต่ปรับปรุงบทบาทหน่วยงานภายในกรมที่มีบทบาทซ้ำซ้อนกัน    
  2013-06-06 12:30
 • แพทย์ชนบทชี้ 12 เขตสุขภาพถอยหลังเข้าคลอง สธ.รวบอำนาจ แจงกระจายเงินผ่านสธ.ทำรพ.ได้งบน้อย
  2013-05-15 14:31
 • "หมอประดิษฐ" ขีดเส้นปรับโครงสร้างตั้ง "เขตบริการสุขภาพ" ต้องเสร็จ 1 ก.ค.56 เตรียมปรับแผนทำงาน รพ.สต.หลังแกว่งไปเน้นรักษามากกว่าส่งเสริมสุขภาพ ย้ำเดินหน้าไม่ถอยหลักการพีฟอร์พี ส่วนหลักเกณฑ์ทบทวนได้ตลอดเวลา
  2013-04-30 12:13
 •  
  2013-04-30 10:06
 • ข้ออ้างเรื่องประสิทธิภาพของระบบถูกยกมาใช้สร้างความชอบธรรมในการรื้อโครงสร้างกระทรวงหมอ
  2013-03-13 11:19

Pages