เขตสุขภาพประชาชน

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : นโยบายสำคัญที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปั้นมากับมือก็คือการจัดทำ "เขตบริการสุขภาพ" ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ข้ามมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ปลัดณรงค์ยังยืนยันว่า เขตสุขภาพของเขายังคงเดินหน้าเต็มกำลัง และ คสช.เองก็เห็นด้วยกับการบริหารจัดการในรูปแบบเขตขณะนี้
  2014-11-23 12:47
 • นสพ.มติชน : หลังบอร์ด สปสช.มีมติให้คณะอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง หารือร่วมกับผู้แทนสป.สธ. เพื่อหาข้อยุติในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ที่ต้องการให้ปรับรูปแบบการจัดสรรงบฯไปตามเขตสุขภาพ แทนการส่งตรงให้โรงพยาบาล เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ขณะที่ฟากของภาคประชาชนหวั่นกลัวว่าแนวทางของ สธ.อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย หากมีการยุบกองทุนโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่กว่า 2 เดือน เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติใดๆ ซึ่งล่าสุด นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ได้เปิดใจถึงปัญหาดังกล่าวกับ "มติชน"
  2014-11-17 19:44
 • การจัดการพื้นที่แบบเขตสุขภาพ คือความพยายามจะทำให้เกิดกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของระบบ ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่า อันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นการปฏิรูปเขตสุขภาพ จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่เขต เพื่อให้เกิดการบริหารร่วม การจัดบริการร่วมกันเป็นเครือข่าย ที่ให้บริการประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายทรัพยากรกันอย่างมีเป้าหมาย
  2014-10-28 20:52
 • นสพ.มติชน : หมอเกรียงศักดิ์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ชี้ปลัดสธ.ตั้งกุนซือเป็นคนจากอำนาจเก่าที่เคยจะรื้ออำนาจของสปสช. ตั้งใจชนกับทีมที่ปรึกษาของรมว.รัชตะ ด้านหมอวินัย อดีตปลัดสธ.ปฏิเสธ เชื่อปลัดณรงค์ไม่ได้ตั้งทีมมาชนกับรมต. แต่เพื่อมาเสริมทีมการทำงานมากกว่า ขณะที่หมอวัลลภ อดีตปลัดสธ.ยืนยันทีมที่ปรึกษาของปลัดณรงค์เพื่อมาช่วยกันทำงาน แจงคุ้นเคยกับทีมของรมต.ดี เชื่อต่อไปปนี้ทิศทางการทำงานจะดีขึ้น
  2014-10-27 16:13
 • ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมถึงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพประชาชน และเร่งให้บริหารงบประมาณในปี 2558 ที่ได้รับการจัดสรร 2 แสนกว่าล้านบาท ให้โปร่งใส ถูกกฎหมาย ทันเวลากำหนด ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 
  2014-10-23 20:50
 • ขณะที่การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกหลักในการปฏิรุประบบสุขภาพยังถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งจาก ปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ล่าสุดประกาศต่อหน้าบุคลากรสธ.กว่า 1,000 ชีวิตที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายเมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเขตสุขภาพต่อไป แต่ในอีกมุมมองหนึ่งจากการวิจัย ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งระหว่างสธ.และสปสช.มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เขตสุขภาพจะมีประสิทธิผล 2 หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ขัดแย้งและแข่งกัน ด้านความร่วมมือก็ยังจำกัดวงแค่ในสธ. ภาครัฐยังกุมอำนาจใหญ่ และยังไม่มีเขตไหนเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอิสระ
  2014-10-22 17:16
 • หมอณรงค์ประชุมผู้บริหารสธ.ส่วนกลางและภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เร่งบริหารงบปี 58 กว่า 2 แสนล้าน เป็นงบสธ. 1 แสนล้าน และงบหลักประกันสุขภาพสปสช.อีก 1 แสนล้านบาท ให้โปร่งใส ถูกกฎหมาย ทันเวลา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใช้งบ ส่วนเกณฑ์จ่ายเงินให้รพ. ไตรมาสแรกใช้แนวทางเดิมของสปสช. อีก 3 ไตรมาสอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรระดับเขต
  2014-10-21 16:16
 • ปลัดสธ.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเงินระบบสุขภาพ-กองทุน 30 บาท มอบ 5 ชมรมสาธารณสุขทำข้อเสนอจัดสรรงบบัตรทอง 58 ไตรมาสสอง  ยันควรให้เขตสุขภาพจัดสรรงบจากบัญชี แต่สปสช.ส่งงบตรงจากส่วนกลางไปหน่วยบริการเช่นเดิม ปลัดสธ. ย้ำไม่ได้สั่งขึ้นป้ายต้านสปสช.  ส่วนที่เกิดเหตุประท้วงที่เขต 12 เป็นความทุกข์ใจในพื้นที่ ไม่มีใครสั่ง ยกคำนายกฯที่พูดถึงข่าวลือ “ถ้าไม่รับฟังก็เซ่อ ถ้าเชื่อก็โง่”
  2014-10-21 13:44
 • จากแนวคิดการบริหารรูปแบบ “เขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” ที่ได้รับการผลักดันและดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนเริ่มปรากฎผลทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายพื้นที่ ซึ่งสธ.ระบุว่าไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ยังช่วยลดภาระการบริหารจัดการของหน่วยบริการ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการ และการบริการ ที่นับเป็นรูปแบบการบริหารที่น่าสนใจและติดตาม และไปพูดคุยกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารซึ่งรับหน้าที่ผลักดันโนยบายเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถึงความคืบหน้านโยบายเขตสุขภาพ
  2014-09-16 18:21
 • ข้อเขียนจาก นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ว่าด้วยความเห็นต่างๆในระบบสุขภาพ ที่ระบุว่า “สองปีมานี้ เหตุการณ์ในวงการสาธารสุขที่ดึงดูดความสนใจของสังคม เกิดขึ้นเป็นระลอกในรูปความขัดแย้ง คู่แรกระหว่างผู้นำของสธ.ส่วนกลางกับแพทย์ชนบทกลุ่มหนึ่ง  คู่ถัดมาคือ ระหว่างปลัดสธ.กับอดีตรมต.สธ.และรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ล่าสุดคือระหว่างปลัดสธ.กับผู้บริหารสปสช.ส่วนกลาง  นอกจากเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความวุ่นวาย ถามว่า ยังอาจหาความหมายอื่นใดได้อีกอันจะยังประโยชน์แก่การพัฒนาวงการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทั้งมวล”
  2014-09-15 20:50
 • เปิดรายชื่อคณะทำงานจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ‘หมอณรงค์ศักดิ์’ ประธาน ‘หมออำพล’ เลขานุการดึง สธ. สปสช. สสส. สปส. กรมบัญชีกลาง มหาดไทย พม. อบจ. เทศบาล อบต. กทม. โรงเรียนแพทย์  แพทยสภา สภาการพยาบาล สมาคมหมออนามัย รวมไปถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน รวม 21 คน
  2014-09-04 20:27
 • คสช.ไฟเขียวตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” หวังพลิกโฉมกลไกจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมตามภารกิจ ตั้งแต่ สธ. สปสช. สสส. สช. โรงเรียนแพทย์ ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสุขภาพ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรก 12 ก.ย. ก่อนนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ คาดเห็นรูปร่างภายในปี 58
  2014-09-02 15:32

Pages