เขตสุขภาพ

 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ยื่นหนังสือค้านข้อเสนอสธ. หลังสธ.เดินหน้าไม่เลิก ส่งหนังสือถึงสปสช.ขอชงคณะอนุการเงินการคลังฯ พิจารณาจัดสรรงบปี 58 ส่งตรงยังเขตบริการสุขภาพ พร้อมยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบหน่วยบริการและประชาชน แถมผิดหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้หากเดินหน้าประชาชน 49 ล้านคนค้านแน่นอน ด้าน “นิมิตร์” ยันกองทุนเฉพาะโรค ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา แถมลดภาระ รพ. เผยปี 58 เตรียมจัดงบรวมจัดซื้อยามะเร็ง ขณะที่ “แพทย์ชนบท” ระบุ สธ.เดินหน้าเขตบริการสุขภาพ ผิดข้อตกลง คสช.เดินหน้า “เขตสุขภาพประชาชน” ไม่ฟังเสียงประชาชน พร้อมหวั่นหาก ปลัด สธ. นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. วุ่นแน่ เชื่อประชาชนแต่งดำทั้งประเทศ
  2014-08-28 14:13
 • สธ.ยื่นข้อเสนอบริหารงบบัตรทองปี 58 เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินการคลัง บอร์ดสปสช. เสนอตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขตเพื่อจัดสรรเงินบัตรทองรายเขต ให้มีงบบริหารจัดการกลางระดับเขต 20% ส่วนอีก 80% เป็นงบตามภาระค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ และงบเหมาจ่ายรายหัวปรับการจัดสรรใหม่ให้เหลือ 4 รายการ
  2014-08-28 10:33
 • หมอไพบูลย์ เผยจากการวิจัยติดตามการทำงานเขตสุขภาพของสธ. ชี้สธ.เดินมาถูกทางแล้ว ในการใช้กลไกพื้นที่ทำงาน แทนที่การสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องเพิ่มเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค แนะสธ.สรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาทำงาน เน้นการประสานงานกับชุมชนและอปท. รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขต โดยต้องไม่จำกัดแค่รพ.สังกัดสธ. แต่ขยายถึงทุกสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ จัดสรรทรัพยากรไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแล้ว หน่วยงานใกล้เคียงไม่ควรมี แต่ให้พัฒนาด้านอื่นแทน แล้วมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีกลไกกลาง ซึ่งเขตสุขภาพสธ.อาจเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
  2014-08-27 17:30
 • สธ.เปลี่ยนชื่อเขตบริการสุขภาพ เป็นเขตสุขภาพ ครอบคลุม 5 มิติ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครอง แจงการตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตไม่ได้สิ้นเปลืองงบ เหตุใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนบุคลากรก็ปรับเกลี่ยมาจากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะจากส่วนกลางเพื่อกระจายอำนาจ เตรียมออกกฎกระทรวงรองรับ ทั้งโครงสร้างเขต บุคลากร และประกาศแต่งตั้งผอ.สำนักงานสาธารณสุขเขตทั้ง 12 เขต เร็วๆ นี้
  2014-08-24 20:42
 • สธ.ตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคน และคณะทำงาน 3 ชุดย่อย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวการบริหารจัดการด้านสุขภาพและกำลังคนให้เป็นระบบสอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดบริการประชาชน เพื่อเสนอความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนต่อครม. ประกอบการขออัตราข้าราชการใหม่รอบ 3 จำนวน 7,547 อัตราในเดือนธันวาคม 2557
  2014-08-24 18:36
 • ในฐานะที่เป็นหมออนามัยนักพัฒนา แม้ว่าจะทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นเพียงหน่วยบริการรักษาพยาบาลแห่งเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่กลับยังคงแนวคิดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสนอให้ “รพ.สต.หลักหก ออกนอกระบบ” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ
  2014-08-22 15:15
 • ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า เริ่มมีความชัดเจนเรื่อง “การปฏิรูปเขตสุขภาพ” ภายหลังที่ สธ.ผลักดันเขตสุขภาพ ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง จากที่สปสช.ส่งตรงไปยังหน่วยบริการให้กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพแทน แต่กลับปรากฎเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกรงจะกลายเป็นการรวบอำนาจไว้ที่เขต ที่ยังคงอำนาจการบริหารไว้ในมือ สธ.มากกว่าเป็นการปฎิรูปที่ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้คสช.ฝ่ายสังคมวิทยา จึงต้องทุบโต๊ะด้วยตนเองก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ด้วยการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพประชาชน” แทน 
  2014-08-18 16:36
 • นสพ.ไทยรัฐเจาะลึกถึงรายละเอียดของเขตสุขภาพที่สธ.ดำเนินการอยู่ จากปากคำของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ที่ตอบชัดกับทุกคำถาม ทุกประเด็นที่กังขาเรื่องเขตบริการสุขภาพ ที่สธ.ภายใต้การนำของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ชูธงนำเดินหน้ามาเกือบ 2 ปี ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การนำของคสช.ชูเป็นประเด็นใหม่ ภายใต้คำว่า เขตสุขภาพประชาชน แต่ก็ยังไม่วายมีคำถามว่า นี่คือการปฏิรวบอำนาจ มากกว่าการปฏิรูป บ้างก็ว่านี่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด นพ.วชิระ ตอบชัดถึงข้อกังขาดังกล่าว ก่อนจะถามกลับว่า ใครกันแน่ที่กลัวการถ่ายโอนอำนาจ 
  2014-08-15 15:18
 • สธ.จับมือผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ  นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงาน เสริมกลไกอื่นๆ ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งการธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป    
  2014-08-14 19:46
 • รองปลัดวชิระเซ็นยกเลิกหนังสือคำสั่งงดธุรกรรมกับสปสช.แล้ว แจงเป็นเพราะสธ.และสปสช.บรรลุข้อตกลงเรื่องงบปี 57 และมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูปใหม่ โดยมีมติตั้งเขตสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือทำงาน จึงให้ยกเลิกหนังสืองดธุรกรรมกับสปสช. มีผลตั้งแต่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป
  2014-08-13 15:14
 • 'ทิศทางที่ถูกต้องของระบบสุขภาพ คือ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนดูแล' ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศ  ในส่วนของระบบสาธารณสุขเอง ได้มีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเช่นกัน โดยความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้  ด้วยการจัดแบ่งเขตการบริหาร หน่วยบริการในสังกัด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ออกเป็น  12 เขตบริการ ภายใต้ชื่อ "เขตบริการสุขภาพ"แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัด
  2014-08-12 10:27
 • งานวิจัย “การศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดย วินัย ลีสมิทธิ์ (2552) สวปก. ศึกษาประสบการณ์เขตสุขภาพ 8 ประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ แคนาดา อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาสรุปว่า เขตสุขภาพนำไปสู่การจัดบริการที่เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม กลไกตลาดภายในสามารถสร้างระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่ที่ดี แต่ให้สร้างการประสานมากกว่าการแข่งขันทางการเงิน และเขตพื้นที่สุขภาพจะสำเร็จต้องการกลไกหลายประการในการบริหารจัดการ 
  2014-08-11 15:34

Pages