เขตสุขภาพ

 • โพสต์ทูเดย์ -ท่ามกลางกระแสปฏิรูป ดูเหมือนว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะตอบสนองมากที่สุด หากพิจารณาแนวทางที่ สธ.นำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว จะพบว่ามีลักษณะ"รวมศูนย์อำนาจ" แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวทางการปฏิรูปของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เป็นเลขาธิการ ที่ให้น้ำหนักกับกลไกการ"รับฟังความคิดเห็น" และยึดหลักการ "กระจายอำนาจ" ลงสู่ประชาชนให้มากที่สุด
  2014-07-29 11:03
 • รองปลัดสธ.ยันการปรับเกลี่ยงบ 368 ล้านบาท ยึดตามหลักเกณฑ์ เน้นเขตบริการที่ถูกหักเงินเดือนจากค่าหัวบัตรทองเกิน 60% และความขาดแคลนเป็นหลัก ชี้เขต 10 อุบลฯ ถูกหักสูงสุดถึง 658 ล้านบาท จัดคืนให้ 135 ล้านบาทก็ไม่พอ ยันไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ด้าน ผอ.กลุ่มประกันฯ สธ. เผย เหตุตั้งงบเงินเดือนรอกลุ่มข้าราชการที่จะบรรจุ 7,547 ตำแหน่ง แต่กลับไม่ได้รับการบรรจุ เป็นเหตุให้ถูกหักงบเงินเดือนสูงเกินจริง
  2014-07-27 15:03
 • สธ.เสนอ 3 ข้อ จัดสรรงบขาลงปี 58 1.ให้สปสช.จ่ายเงินและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับสธ. ส่วนสธ.จะจัดบริการตามตัวชี้วัด 2.งบรายหัวควรจัดให้เหลือ 4 ประเภท ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ส่งเสริมสุขภาพ และมาตรา 41 3.งบสธ.บริหารในรูปแบบเขตสุขภาพ บูรณาการงบจากทุกแหล่งทุนผ่านคกก.เขตสุขภาพ สธ.จัดสรรเงินให้เขต 80% เขตจะบริหาร 3 ประเภท ผู้ป่วยในบริหารโดยเขต ผู้ป่วยนอกบริหารโดยจังหวัด และงบสร้างสุขภาพโดยคปสอ. ส่วนงบที่เหลืออีก 20% กันไว้ส่วนกลาง ให้คคก.เขตทุกเขตมาพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเขตและหน่วยบริการ
  2014-07-21 14:40
 • สธ. เผยเขตบริการสุขภาพภาคเหนือตอนบนก้าวหน้า ประชาชนพบหมอ ได้รับการรักษาเร็วมาตรฐานเดียวกันทังจังหวัด โดยใช้โปรแกรม “ไลน์(LINE)”ให้ผู้ป่วยโรคกระดูกได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่รพ.ชุมชนใกล้บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติ เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบริการตามยุทธศาสตร์
  2014-07-20 13:57
 • ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันทั้งทางอุดมการณ์ และการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ของผู้เล่นหลักรายใหญ่ในระบบสุขภาพไทย อย่างสธ. และสปสช. ที่เปรียบเสมือนคู่รัก คู่แค้น ตลอดมานับตั้งแต่ไทยให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในปี 45 และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ ขณะที่สธ.ชูนโยบายเขตสุขภาพ แต่เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศ.นพ.​ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ชวนสำรวจ นโยบายเขตสุขภาพ สถานการณ์ความขัดแย้ง และระบุว่า ท้ายที่สุดแล้ว ทางออกที่ยั่งยืนของเรื่องนี้ คือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน มากกว่าการใช้วิวาทะหรือการใช้อำนาจ
  2014-07-16 19:20
 • เลขาธิการสปสช.จวก สธ.เตะถ่วงไม่ยอมนัดถกบทบาทการทำงาน 2 องค์กร ซ้ำ ออกหนังสือสั่งเจ้าหน้าที่งดทำงานร่วม สปสช. ส่งผลวางแผนใช้งบปี 58 ไม่ได้ แถมผู้ป่วยยังเคว้งเหตุไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายทางการแพทย์ตาม ม. 41 ถามกลับ ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ด้าน รองปลัด สธ. ระบุหารือคณะทำงานตลอด ไม่ทราบสื่อสารกันอย่างไร ย้ำ ออกหนังสือแค่ขอหยุดนิติกรรมการเงิน เพื่อวางกติกาชัดเจน เผย เตรียมหารือ หมอวินัย อังคารนี้ หลังหารือนัดแรก 8 พ.ค.  
  2014-07-12 19:06
 • ปลัดสธ. ยืนยันไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเท่านั้นไม่ใช่มติของสธ.ที่เสนอ คสช. รวมทั้งไม่มีแนวคิดล้มระบบการทำงานของ สปสช. ต้องการเพียงแค่ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่กระจายอำนาจไปบริหารงานในระดับเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการเพื่อประชาชน
  2014-07-12 12:07
 • ,
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเขตบริการสุขภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในภาคกลาง เรื่องการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องโครงสร้างเขตบริการ ระบบการเงินการคลัง การบริหารงานบุคคลและการจัดระบบบริการ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ภาคที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และในวันนี้ครั้งสุดท้าย โดยจะมีการสรุปผลในภาพรวม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
  2014-07-07 19:57
 • สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัดทั่วไทย เรื่องการจัดบริการแบบเขตบริการสุขภาพ และมีส่วนร่วมออกแบบเขตบริการสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการใช้รูปแบบใหม่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ  ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียมกันเหมือนกันในทุกๆเขต
  2014-07-07 19:34
 • ประชุม นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกระดับเห็นร่วม เสนอจัดสรรงบ สปสช.ลงพื้นที่ตามจำนวนรายหัวแต่ละเขต ไม่ควรแยกเป็นส่วนๆ ควรจัดให้สอดคล้องกับต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย ด้านระบบข้อมูลยึด 43 แฟ้มเป็นหลัก แต่ปรับให้กระชับ ให้ รพ.สต.เก็บข้อมูลที่สนองต่อการบริการของ รพ.สต.เท่านั้น ส่งศูนย์ข้อมูลจังหวัดเพียงที่เดียว ให้เขตและ สธ.ดึงข้อมูลเอาเอง
  2014-07-06 19:56
 • สวปก.เดินหน้าวิจัยนโยบายเขตสุขภาพสธ. เผยสิ่งที่สธ.ดำเนินการด้านเขตสุขภาพนั้น ส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอจากสวปก. แต่ยกเว้นการมีส่วนร่วมของ อปท.และหน่วยงานนอก เหตุขอเคลียร์ภายใน สธ.ก่อน ภาพรวมเขตสุขภาพตอนนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือผู้บริหารเป็นหลักว่ามือถึงหรือไม่ บางเขตก็ทำได้ดี บางเขตก็ไม่ ชมสธ.ขยับทำเขตสุขภาพและเดินหน้ามาถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแล้ว และก้าวหน้าในระดับหนึ่ง เทียบญี่ปุ่นกว่าจะเปลี่ยนรพ.จากสังกัดส่วนกลางมาเป็นหน่วยงานอิสระก็ต้องใช้เวลา แต่ระวังจะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง ชี้ตอนนี้ยังไม่ถึงกระจายอำนาจ แต่ “มอบอำนาจ” มากกว่า เหตุอำนาจยังอยู่ที่ปลัด สธ.
  2014-07-05 19:25
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินสายทำประชาพิจารณ์ "เขตบริการสุขภาพ" ทั่วประเทศ หวังให้มีส่วนร่วมวิเคราะห์และออกแบบเขตบริการสุขภาพ ที่สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2014-07-04 20:31

Pages