เขตสุขภาพ

 • ที่ประชุม อปสข.เขต 4 อนุมัติงบกองทุนผู้ป่วยใน 30 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกการดูแลผู้ป่วยที่รับกลับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ มีลพบุรีเป็นต้นแบบในเขต โดยเฉพาะการดำเนินการที่ อ.ลำสนธิ
  2016-02-19 16:28
 • “หมอเจตน์” ระบุ UHC ไทยมาถูกทาง องค์กระหว่างประเทศใช้เป็นทิศทางนำประเทศพัฒนา แต่ชี้ไทยเดินเร็วไป ทำรัฐบาลและกระทรวงอื่นตามไม่ทัน เกิดปัญหาต่อระบบ ส่วนสถานการณ์งบไม่พอยังเกิดต่อเนื่อง แต่ถูกซ่อนไว้จากสถานการณ์สงบ รพ.ยังเดือดร้อนรัดเข็มขัด ขณะที่นโยบายเขตสุขภาพ สธ.เป็นเพียงการซื้อเวลา หวั่นขยายเป็นปัญหางบระดับเขตในที่สุด แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมส่งเสียงงบไม่พอ กระตุ้นรัฐจัดสรรเพิ่ม พร้อมหาวิธีหนุนงบทำระบบยั่งยืน ทั้งจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มภาษีบาป แต่ฟันธงไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำ ต้องรอสถานการณ์สุกงอม
  2016-02-17 16:22
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย พร้อมจับคู่แต่ละโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ ชี้เป็นครั้งแรกของวงการสาธารณสุขไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการ ประชาชนได้รับการดูแลรักษาครบวงจรในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เตรียมเสนอ 3 ยุทธศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานบริการ เสนอคณะรัฐมนตรี
  2016-02-17 14:08
 • คสช.เคาะเริ่มงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทันที ตั้ง ‘เจษฎา มิ่งสมร’ ประธานกรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชั่วคราว) เดินหน้างานในพื้นที่ที่พร้อม ระหว่างรอ ครม.อนุมัติร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
  2016-02-11 12:20
 • CIO เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
  2016-02-04 16:30
 • โรงพยาบาลชุมชนศักยภาพไม่ถึงฝั่ง คนไข้รอคิวนานครึ่งวัน ผ่าไส้ติ่ง-ผ่าคลอดไม่ได้ต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยแบกรับความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย สาธารณสุขรับ ขาดบุคลากร-งบประมาณ แต่ยืนยันมุ่งพัฒนาระบบให้เขตสุขภาพทั่วประเทศเข้มแข็ง
  2016-02-04 15:37
 • “นพ.ทรงพล” ผอ.รพ.ราชบุรี เผยการดำเนินงานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเขต 5 ช่วยแก้ปัญหา รพช.ส่งต่อมา รพศ./รพท.ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เต็มร้อย เหตุ ทรัพยากร คน เงิน ของ ยังไม่เพียงพอ แต่เขต 5 แก้ปัญหาด้วยการสำรวจทรัพยากรแต่ละ รพ. และโรคที่เกินศักยภาพการรักษาในเขต พร้อมบูรณาการส่งต่อนอกสังกัด สธ. ชี้ต้องหาเจ้าภาพวางแผนแม่บทดำเนินการ ประสานส่งต่อทั้งในและนอกสังกัด แชร์ทรัพยากรร่วมกัน อาจเป็น สธ.หรือ 3 กองทุนก็ได้
  2016-01-11 12:01
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนา รพ.ขนาดใหญ่ในภูมิภาคให้มีศักยภาพทัดเทียมส่วนกลาง เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ที่มีศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 ศูนย์คือโรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด รวมทั้งเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสำเร็จแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก การผ่าตัดเปลี่ยนไต เตรียมพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนหัวใจและตับในอนาคตอันใกล้
  2016-01-07 19:03
 • รพ.สุราษฎร์ธานีทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตสุขภาพที่ 11 เหตุเป็นยาที่มีช่วงปลอดภัยแคบ ทั้งยังต้องกินยาต่อเนื่อง จึงต้องติดตามการใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ตั้งแต่ต้นทาง รพ.ศูนย์ ถึง รพ.ชุมชน โดยมี สปสช.หนุนเพื่อสร้างเครือข่ายเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย
  2016-01-07 10:48
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือกับ เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการของสถาบันการศึกษาในเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและนำไปสู่ประชาชนมีระบบบริการสุขภาพที่ดี
  2015-12-17 13:41
 • สธ.แก้ไขปัญหารับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช.ไป รพศ./รพท.ตั้งศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประจำเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขตและ กทม.มีพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมงช่วยรับภาระติดต่อหา รพ.แทน รพช.ให้ผู้ป่วยเข้ารักษาที่ รพศ./รพท.แบบไม่จำกัด และมีระบบส่งกลับ รพช.เผยเริ่มดำเนินการแล้วเช่นที่เขต 12 มี รพ.หาดใหญ่เป็นศูนย์รับส่งต่อประจำเขต ที่เขต 5 มี รพ.ราชบุรี พร้อมให้ทุกจังหวัดนำโปรแกรมไทยรีเฟอร์มาเสริม รวมทั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อช่วยเหลือระหว่างพี่น้อง รพ.ใหญ่-รพ.เล็ก ระบุตอนนี้มีไลน์กรุ๊ปทั้งโรคหัวใจ โรคทางกระดูก
  2015-12-14 16:42
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยปี 2559 ให้ทุกเขตสุขภาพ นำปัญหาในพื้นที่ 3 อันดับแรกมาวางแผนพัฒนาระบบบริการ จัดบริการตรงกับความต้องการประชาชน ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดในบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการ
  2015-11-23 13:15

Pages