เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน

  • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ/เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ยื่นหนังสือ “หมอปิยะสกล” แสดงจุดยืนหนุนแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังใช้มากว่า 10 ปี เพื่อความก้าวหน้า แต่ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขกฎหมาย พร้อมคงเจตนารมณ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมเรียกร้อง รมว.สธ.สื่อสารรัฐบาลเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังร่าง รธน.ฉบับใหม่ ยังระบุจำกัดสิทธิรักษาฟรีเฉพาะผู้ยากไร้ 
    2016-05-18 15:38
  • สปสช.ร่วมมือกับเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ การใช้บริการที่ รพ. เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิรับบริการ สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมยกระดับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 94 แห่ง
    2016-01-20 15:50