เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์

  • สยามรัฐ - นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน นำหลักฐานยื่นต่อนพ.โสภณ เมฆธน กรมควบคุมโรค และนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน เรียกร้องให้เร่งเอาผิดกับปั๊มแก๊สที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพิจารณาให้เร่งออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ และสถานีรถไฟ
    2013-12-25 07:38