เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

  • มติชน - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ทั้งนี้ ในปี 2557 มีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีที่สามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 10 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เครือข่ายบางปะหันแปดเซียนนักเรียนฟันดี จ.พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก จำนวน 13 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายรู้ทัน ฟันงาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายเด็กพิมายรักษ์ฟัน จ.นครราชสีมา และสำนักงานเข
    2014-02-20 08:03