เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • นักวิชาการ เผยเวทีระดับโลกด้านนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก หรือ GAPC แสดงความเป็นห่วงประเทศไทยที่ปล่อยให้มีการจำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเป็นประเทศแรกในโลก พร้อมถามหาความรับผิดชอบจากบริษัทที่จำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์
  2017-10-08 20:22
 • อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ.. มุ่งปรับเปลี่ยนค่านิยม ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมและพลังชุมชนสู่การช่วยเลิก พร้อมเดินหน้ายกระดับงานบุญประเพณีต่างๆทั้ง 22 ตำบลใน อ.ขุขันธ์ให้เป็นงานปลอดเหล้า หลังข้อมูลปี 2555 ชี้ “งานศพปลอดเหล้า”ช่วยชาวขุขันธ์ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20 ล้านบาท
  2017-10-07 21:06
 • ศรีสะเกษ เดินหน้าแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส.-สคล. หนุนยกระดับงานบุญออกพรรษาเป็นงานบุญปลอดเหล้างานที่ 14 ชู “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงลด ละ เลิกอบายมุข ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่เป้าหมายการเลิกเหล้าตลอดชีวิต ผลจัดงานบุญปลอดเหล้า-พนัน ปี 56-60 ชาวศรีสะเกษ ประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศ งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 59 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท
  2017-10-06 20:52
 • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณปีละ 3.3 ล้านคน และก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพเท่ากับร้อยละ 5.1 ของภาระโรคทั่วโลก ซึ่งเป็นความเสียหายที่สูงกว่าสาเหตุจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือวัณโรค
  2017-10-01 15:48
 • วงเสวนาถอดบทเรียนสงกรานต์ พบธุรกิจเบียร์ครองแชมป์ทำผิดกฎหมายมากสุด 95 กรณี ชี้ยึดพื้นที่ถนนสาธารณะ-สถานบันเทิง ทำการตลาดไร้ธรรมาภิบาล กอบโกยบนความสูญเสีย เรียกร้องร่วมรับผิดชอบสถิติเจ็บตายสงกรานต์จากเหล้าเบียร์ 
  2017-04-23 09:11
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 60 ยอดผู้เสียชีวิตลดลง จาก 442 คนในปี 59 เหลือ 390 คนในปี 60 พบคนไทยใส่ใจความปลอดภัยมากขึ้นในการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากปีก่อนร้อยละ 11.76 ส่วนผลการตรวจเตือน/จับตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3,264 แห่ง พบกระทำผิดส่งดำเนินคดี 159 ราย 
  2017-04-18 16:43
 • คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบ 5 มาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 อย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา หากพบทำผิดแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วน 1422
  2017-03-20 14:25
 • 19 องค์กรด้านสาธารณสุข ห่วงกลุ่มคนที่ไม่ควรดื่มสุรา พร้อมร่วมกันจัดทำประกาศแนะ 5 กลุ่มเสี่ยง ผู้ไม่ควรดื่มโดยสิ้นเชิง หวังเปลี่ยนมุมมอง สร้างความตระหนัก สุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อปัญหารุนแรงต่อสังคม เผยน้ำเมาคร่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ 3.3 ล้านราย ก่อโรคร้าย 200 ชนิด
  2017-03-15 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกคำเตือนผู้ที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของแอลกอฮอล์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ดื่มและคนรอบข้างที่เรียกว่า ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงแก่ผู้อื่นผู้ไม่ควรดื่ม เช่น เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะ หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ผู้ที่ทำงานเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว
  2017-03-01 22:38
 • ภาค ปชช.เผย เร็วๆ นี้จะมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า“หมอสมาน” พ้นจาก ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังธุรกิจน้ำเมายักษ์ใหญ่เข้าแทรกแซง อ้างไม่เอื้อต่อการทำมาค้าขาย ขัดขวางการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ยืนยันเครือข่ายภาคประชาชนขอคัดค้านเรื่องนี้จนถึงที่สุด
  2017-02-13 09:49
 • 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกันทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จี้ ตลท.ตรวจสอบหลักธรรมาภิบาล
  2017-01-23 22:10
 • เด็กเยาวชนยื่นข้อเสนอบิ๊กตู่ ขอของขวัญวันเด็กปกป้องจากพิษภัยสุรา พร้อมแสดงละครล้อเลียนแบบอย่างไม่ดีของผู้ใหญ่ ส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ 
  2017-01-15 09:25

Pages