เครื่องมือแพทย์

 • รพ.ราชวิถี เปิดตัวโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เผยยังขาดงบอีก 500 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม”
  2017-12-21 13:19
 • กระทรวงสาธารณสุขขอบคุณตูน บอดี้สแลมที่ทำกิจกรรมดีๆให้สังคม เป็นการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย พร้อมให้ นพ.สสจ.-ผอ.รพ.ช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
  2017-10-06 14:08
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถานบริการในสังกัด ตามความเหมาะสม และจำเป็นของสถานบริการแต่ละระดับ โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการ กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานบริการ มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อที่ไม่กระทบกับการบริการประชาชน
  2017-03-12 18:18
 • “โมเดลแห่งน้ำใจ” โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ รพ.ชลประทาน ต่อยอดจากศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน เผย 4 ปี ประสบความสำเร็จ สะท้อนคนไทยชอบเหลือผู้ขาดโอกาส บริจาคของให้ผู้ป่วยยามเดือดร้อน
  2017-03-03 11:22
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ที่มีการใช้เครื่องมือแพทย์ให้การดูแลรักษา ต้องมีระบบกำจัดขยะติดเชื้อและมีระบบทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้วให้ปราศจากเชื้อ เช่น หม้ออบด้วยไอน้ำร้อน ห้ามใช้กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวแทนเด็ดขาด เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทำให้ปราศจากเชื้อ และห้ามติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องตรวจรักษาผู้ป่วย หากตรวจพบจะถือว่าตกเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
  2017-02-26 21:42
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยการกู้ระบบสนับสนุนบริการที่ รพ.บางสะพานมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ภายใน 48-120 ชั่วโมง  ชี้การทำงานที่รวดเร็วสามารถลดความสูญเสีย เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้กว่าร้อยละ 80 ระบุผลจากน้ำท่วมครั้งนี้ เครื่องมือแพทย์ของ รพ. 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บางสะพาน  รพ.ชะอวด รพ.หลังสวน ได้รับความเสียหาย 25 ล้านบาท
  2017-01-18 11:31
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เล่นเกมโปเกมอน โก บริหารความเสี่ยงในการเล่นให้ดี อย่าเล่นบนถนน ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง บนที่สูง รวมทั้งสถานที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องแนะนำและดูแลใกล้ชิด  ส่วนในโรงพยาบาลไม่แนะนำให้เล่น อาจรบกวนผู้ป่วย ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งรบกวนการทำงานของเครื่องมือแพทย์บางชนิดได้
  2016-08-09 11:59
 • นสพ.เดลินิวส์ : รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องมือรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ประกอบการในกลุ่มโรงพยาบาล ได้เข้ามาระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอกันเป็นจำนวนมาก เพื่อระดมเงินทุนใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการขยายกิจการ ตามการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาก
  2016-07-09 11:44
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดระบบดูแลมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน โดยร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการมาตรฐาน การผลิตเครื่องมือแพทย์ ต้องผ่านมาตรฐานไอเอสโอ 10485 ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีการแพทย์ และร่วมกับ สมศ. สร้างหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ผลิตบุคลากรสายอาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องแพทย์เป็นการเฉพาะครั้งแรกในประเทศ คาดจะเปิดรับรุ่นแรกปีหน้า นำร่องวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่   
  2016-06-18 11:02
 • มติ ครม.เห็นชอบนำความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัตติเครื่องมือแพทย์เสนอ สนช.พิจารณาเห็นชอบพร้อม ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเครื่องมือแพทย์ เช่น คำจำกัดความและขอบเขต หลักการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะในการใช้งาน การจำแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ การขึ้นทะเบียนและการวางตลาด เอกสารวิชาการ เป็นต้น
  2016-04-19 22:45
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเมียนมา ระบุธุรกิจ "เฮลธ์แคร์-อุปกรณ์การแพทย์" โตก้าวกระโดด ดึงต่างชาติ-นักลงทุนไทยเปิดตลาด
  2016-03-04 22:00
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี เริ่มต้นที่สินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการค้าบริการสุขภาพ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยหากเข้าร่วมทีพีพี  
  2016-02-29 13:37

Pages