เครื่องมือแพทย์

 • กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ใช้สินค้าทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมแปลงผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดย “วิธีกรณีพิเศษ”
  2016-02-04 16:52
 • สบส.ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศ และตรวจสอบความปลอดภัย 7 ระบบหลักใน รพ.พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์ซึ่งมีประมาณ 2 แสนเครื่องครั้งแรกในประเทศ หนุนประสิทธิภาพการรักษาแม่นยำ พร้อมประกาศใช้ปีนี้ 3 รายการ ได้แก่เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และเครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 9 รายการ 
  2016-01-27 16:47
 • สธ.ขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยชาวสวนยาง วาง 3 แนวทางช่วยเหลือ ให้หน่วยงานในสังกัดจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบ เช่น ถุงมือผ่าตัด ถุงมือตรวจโรค สายสวนปัสสาวะ ถุงยางอนามัย ที่นอนผู้ป่วย รองเท้าเพื่อสุขภาพ รองเท้าทางการแพทย์ ปี 59 มีวงเงินจัดซื้อ 1,000 ล้านบาท อย.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบการผลิตเพิ่มมากขึ้น
  2016-01-12 15:12
 • อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอ้างว่าสามารถวินิจฉัยระบบภายในร่างกายได้กว่า 40 รายการ อย.ยันไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  2015-11-24 15:42
 • RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME3” เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้แก่บุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 13-14 ตุลาคม 2558
  2015-10-08 16:42
 • อย.เผยผลงานรอบ 1 ปี ของการยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่กฎระเบียบการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย์ ปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551เพิ่มมาตรการควบคุมการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยให้จัดเตรียมเอกสารสำคัญและหลักฐานให้สอดคล้องกับสากลพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 ตลอดจน การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การส่งออกและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
  2015-09-25 08:31
 • อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จี้รัฐตั้งคณะกรรมการ 3 กระทรวง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบุ นโยบายบีโอไอขาดความยืดหยุ่น ทำพัฒนาผิดทิศทาง
  2015-09-12 12:24
 • “สมาคมเครื่องมือแพทย์” แฉกลางเวทีสัมมนาปฎิรูประบบสาธารณสุข บ.เอกชนถูก รพ.สธ.เรียกเก็บหัวคิวจัดซื้อยา-เครื่องมือแพทย์ 5-10% หนุนกิจการ รพ. หากไม่ให้ ถูก รพ.เบี้ยวไม่จ่ายเงิน ยันงบประมาณในระบบสาธารณสุขไม่พอและมีการดึงเงินจากภาคเอกชนแทน ถ้างบยิ่งน้อย ก็จะยิ่งเรียกเก็บมาก ชี้ไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน เผยทั้ง สธ.และ รมต.สธ.รับทราบแต่แก้ไขไม่ได้ พร้อมเสนอปฏิรูปสาธารณสุขทั้งระบบ เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ
  2015-02-11 18:11
 • ประเทศที่รายได้ประชาชาติสูง ต่างปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการครองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับการแพทย์ปัจจุบันได้สร้างนวัตกรรมมากมายเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ไม่จบ
  2014-06-10 14:30
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณลงทุนก่อสร้าง และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากโครงการเงินกู้ดีพีแอลวงเงินกว่า 3,400 ล้านบาท และงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีกกว่า 4,000 ล้านบาทของโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เน้นย้ำให้เกิดความโปร่งใส และจัดซื้อตามความต้องการในพื้นที่จริง ไม่ใช้ยัดไส้จากส่วนกลาง มุ่งหวังเงินลงทุนทุกเม็ด เกิดประโยชน์ตรงกับประชาชน
  2013-02-04 14:50
 • ,
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีการลงนามความร่วมมือเพื่อจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. และนายแพทย์เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมของ 3 กองทุน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างเหมาะสม มีคณะกรรมการดำเนินการจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ และมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ธุรการ
  2012-05-07 01:47

Pages