เครื่องอีดีซี

 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ รพ.รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจงแนวปฏิบัติใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้
  2018-03-21 12:59
 • กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงแทนรูปแบบเดิม สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งทั่วประเทศได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
  2018-03-20 09:18
 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึง รพ.ร่วมมือ ธ.กรุงไทย เร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการรองรับบัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  2018-03-17 11:26
 • กรมบัญชีกลางลงนามธนาคารกรุงไทยเดินหน้าบัตรสวัสดิการข้าราชการ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก มาใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ที่ธนาคารจะติดตั้ง 5.6 พันเครื่องที่ รพ.รัฐและเอกชนกว่า 1,300 แห่ง เพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สะดวก รวดเร็ว ลดเอกสารการเงิน สามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกรมการปกครอง พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ทันที เ
  2018-03-13 15:25