เจตน์ ศิรธรานนท์

 • “หมอเจตน์” นำทีม กมธ.สธ. ดูงาน สปสช. แลกเปลี่ยนความเห็นบริหารงบกองทุนบัตรทอง ห่วงปัญหางบประมาณไม่พอ งบที่ได้รับต่ำกว่าที่ยื่นคำขอทุกปี ส่งผลกระทบคุณภาพบริการรักษา ปชช. แนะจัดทำตัวชี้วัดสะท้อนปัญหางบไม่พอ ชี้ความร่วมมือ สปสช. สธ. ในรูปแบบ คกก. 7x7 และ 5x5 ทำงานได้ผลดี
  2016-11-24 13:55
 • วงถกรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.กรรมการนโยบายสุขภาพ ท้วงติงคำนิยาม “ระบบสุขภาพ” ยังไม่ชัดเจน “นพ.วินัย” ชี้ ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพต้องทำงานเชิงนโยบายเท่านั้น นายกรัฐมนตรีควรเป็นประธาน ตั้งกรรมการจาก รมต.ที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำ-แก้ปัญหาล้มละลายจากการรักษา-ปชช.เข้าถึงบริการมากขึ้น
  2016-09-30 21:54
 • “หมอเจตน์” หนุน สปท.ตั้ง NHPB กำหนดนโยบายพร้อมคุมภาพรวมระบบสุขภาพประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซ้ำซ้อนนโยบายและงบประมาณ ระบุไม่ทับซ้อน คสช. เหตุบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย คสช.มุ่งธรรมนูญสุภาพ เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ขณะที่ NHPB ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ ซ้ำไม่ได้จัดตั้งเพื่อคุมตระกูล ส. เพราะไม่ใช่ คกก.บริหาร   
  2016-09-06 12:31
 • ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช. ยืนยัน ร่าง รธน.เนื้อหาไม่ล้มบัตรทอง แถมช่วยหนุนระบบสู่ความยั่งยืน แนะวิจารณ์ต้องมองภาพรวมทั้งฉบับ โยง กม.ที่เกี่ยวข้อง อย่าหยิบตีความแค่บางประโยค พร้อมระบุสิทธิบริการสาธารณสุขประชาชนยังคงอยู่ ไม่ต่างจากเดิม มอง กรธ.ระบุ “ผู้ยากไร้” เหตุหวั่นคนยากจนเข้าไม่ถึงบริการ หากอนาคตจำเป็นต้องร่วมจ่าย ส่วนการโยงประเด็นล้มบัตรทอง แค่หาประเด็นโดนใจ ปชช. ร่วมลงมติไม่รับร่าง รธน.
  2016-08-02 12:21
 • ‘หมอเจตน์’ เผย สธ.รับลูกทำประชาพิจารณ์ กม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ ย้ำไม่ตั้งกองทุนใหม่ ขยาย กม.เดิม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ให้คุ้มครองในทุกสิทธิ ชี้เรื่องนี้เห็นต่างกันมาก จึงต้องหาจุดสมดุลใช้การเยียวยาเดิมที่มีอยู่แล้ว เพิ่มวงเงิน และไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด หากได้รับผลกระทบจะต้องช่วยเหลือทันที นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
  2016-07-27 17:46
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชนแห่งประเทศไทย ค้านแก้กฎหมายบัตรทอง แยกเงินเดือนแพทย์ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ระบุ ส่งผลให้พื้นที่ชนบทห่างไกลขาดแคลนบุคลากร หวั่นปัญหาสมองไหลเข้าไปกระจุกตัวในเมือง
  2016-07-15 13:38
 • “หมอเจตน์” แจงข้อเสนอ “แยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว” ช่วยแก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่องเหตุจากเงินเดือน แถมสะท้อนงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าชัดเจน เชื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ชี้หลักการรวมเงินเดือนเพื่อกระจายบุคลากรตามประชากรเป็นเจตนาที่ดี แต่บริบทของไทยหลังดำเนินการ 14 ปี ทำไม่สำเร็จ เหตุติดปัญหาโครงสร้าง รพ.สธ.ที่กำหนดบุคลากรตามเกณฑ์ ซ้ำไม่มี รพ.ออกนอกระบบเพิ่ม มี รพ.บ้านแพ้วแห่งเดียว
  2016-07-13 16:57
 • ประธาน กมธ.สาธารณสุข สนช. เผยความคืบหน้าพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. .... คาดสัปดาห์หน้าพิจารณามาตราร้อน กำหนดให้ รพ.ต้องแสดงค่ารักษาพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ พร้อมระบุสาระสำคัญปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมมาตรฐานบริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งรัฐและเอกชน พร้อมกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
  2016-07-08 14:43
 • “หมอเจตน์” ระบุ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข ยังไม่คืบ สธ.อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ความเห็น ก่อนสรุปส่ง สนช.พิจารณา ชี้ยังต้องใช้เวลานาน เหตุยังมีความเห็นแย้ง พร้อมเผยสาระสำคัญ ไม่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ แต่รวมบริหารจัดการใช้งบแต่ละกองทุนที่มีอยู่เดิม ไม่เรียกเก็บเงินกองทุนจากผู้ให้บริการ เพิ่มเพดานเงินชดเชย พร้อมตั้ง คกก.พิจารณามี รมว.สธ.เป็นประธาน ย้ำหากผู้เสียหายรับเงินชดเชย ไม่มีสิทธิฟ้องศาลต่อ 
  2016-06-26 12:15
 • “หมอเจตน์” เผย สนช.ผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว ยืนเนื้อหากฎหมายตามที่ กมธ.สาธารณสุข นำเสนอ หมอฟันเก่าที่มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุทุก 5 ปี บังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ พร้อมกำหนดเพดานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 4,000 บาท แต่เก็บจริงอยู่ที่ 1,500 บาท หลังจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษา 180 วัน มีผลบังคับใช้ พร้อมระบุความคืบหน้าแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ล่าสุดแพทยสภาเสนอ สธ.แล้ว แถมเพิ่มเนื้อหาคุ้มครองถึงนักศึกแพทย์ไม่ต้องต่อใบอายุใบประกอบวิชาชีพฯ  
  2016-03-24 17:00
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เคาะ ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟันทุก 5 ปี ไม่มีผลย้อนหลัง กำหนดบังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ แต่ไม่ต้องสอบใบอนุญาตใหม่ เพียงแสดงหลักฐานการศึกษาและอบรมวิชาชีพแทนตามหลักเกณฑ์และระเบียบทันตแพทยสภากำหนด เนื้อหาตามร่างเดิม พร้อมเดินหน้าพิจารณาอัตราจัดเก็บค่าธรรมต่อใบอนุญาต จากที่เบื้องต้นเสนอเพดาน 4,000 บาท เรียกทันตแพทยสภาแจงเหตุผลและวิธีคิดเพิ่ม   
  2016-03-13 12:54
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเคาะ “ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟัน” สัปดาห์หน้า หลังรับฟังความเห็นรอบด้าน ทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน เผยมี 2 แนวทาง คือ ให้หมอฟันที่ได้รับใบอนุญาตต่ออายุ หรือให้ต่ออายุเฉพาะหมอฟันใหม่ที่สอบใบอนุญาติ โดย กม.ไม่มีผลย้อนหลัง ด้าน นายกทันตแพทยสภา เผย ทันตแพทยสภาเตรียมพร้อมดำเนินการตาม ไม่ว่าผลพิจารณาออกมาอย่างไร  
  2016-03-01 16:55

Pages