เจษฎา โชคดำรงสุข

 • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโยกย้าย ขรก.ระดับ 10 สธ. มีผล 1 ตุลาคมนี้ พ่วงแต่งตั้ง'นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล'อดีต อจ.มศว นั่งเก้าอี้'ผอ.สวรส.' ให้เริ่มปฏิบัติงานทันที แพทย์ชนบทเฟซบุ๊ค คนซูฮกได้ดี
  2013-08-14 08:25
 • บ่ายวันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2556 ) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2013-07-31 17:17
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า โครงสร้างอายุของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 หรือประมาณ 7 ล้านคน ในปี 2550 เป็นร้อยละ 11.7 หรือประมาณ 7.5 ล้านคน ในปี 2553 แสดงว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้งอายุ และคาดว่าประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20.0 หรือประมาณ 14.5 ล้านคน ในปี 2568 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 13 ปีข้างหน้า ซึ่งหนึ่งปัญหาที่จะตามมาคือ ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบมากที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ หรือในวัยกลางคน ทั้งใน
  2013-07-26 08:36
 • 'ส้วม' สิ่งสำคัญ ถือเป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยลดปัญหาโรคติดต่อได้หลายอย่างด้วยกัน
  2013-06-17 08:28
 • สาธารณสุข หนุนคนไทยดื่มนมทุกวัน เผยขณะนี้อัตราคนไทยดื่มเฉลี่ยประมาณ 14 ลิตรต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเอเชีย-โลก 4-7 เท่าตัว ส่งผลให้เด็กไทยเจริญเติบโตไม่สมวัย   วัยรุ่นไทยอายุ 18 ปีค่อนข้างเตี้ย ผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 ซนติเมตร หญิงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร ตั้งเป้าอีก 10 ปีจะสร้างเด็กวัยรุ่นไทยให้หุ่นสูง-สมาร์ท ชายสูง 175 เซนติเมตร หญิงสูง 162 เซนติเมตร แนะผู้ที่ดื่มนมแล้วท้องอืด ท้องเสียมีวิธีแก้  
  2013-06-01 14:31
 •  
  2013-01-16 10:16
 • กรมอนามัยจับมือกรมควบคุมมลพิษ ทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 ดำเนินงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน หวังลดความเจ็บป่วยจากปัญหามลพิษ การขยายตัวของประชากรเมือง และภัยธรรมชาติ
  2012-12-11 17:15

Pages