เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากจนติด 1 ใน 3 ประเทศที่มีการใช้แร่ใยหินมากที่สุด หรือประมาณปีละ 58,000 ตัน และยังมีความเชื่อผิดๆ ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เท่านั้นที่ไม่เป็นอันตราย ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงแร่ใยหินทุกชนิดล้วนเป็นสารก่อมะเร็งทั้งสิ้น และขณะนี้หลายประเทศได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินอย่างสมบูรณ์ เพราะปัจจุบันมีสารทดแทนที่เทียบเท่าแร่ใยหินทั้งในด้านคุณภาพและราคา และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
    2013-07-11 10:06