เฉลิม หาญพานิชย์

  • กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการข้าราชการ ลงนามความร่วมมือกับ รพ.เอกชนเพิ่มอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการนัดผ่าตัดล่วงหน้า ขยายโรคเพิ่มเป็น 86 โรค ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เบิกได้กว่า 80% เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับข้าราชการและครอบครัวเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่ต้องรอคิวนาน
    2015-08-15 10:50
  • น.พ.เฉลิม หาญพานิชย์ ประธานและซีอีโอ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยกับาฐานเศรษฐกิจำ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการแพทย์ไทย เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และแนวโน้มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
    2013-03-30 13:53
  • นายกสมาคมร.พ.เอกชนแนะ รัฐดัน 3 กลยุทธ์-เพิ่มบุคลากรสาธารณสุข-งบอาร์แอนด์ดีการแพทย์-คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับมือ AEC ระบุรัฐต้องเร่งผลักดันนโยบาย "เมดิคัล เอ็ดดูเคชันฮับ" ขึ้นเป็นผู้นำการศึกษาแพทย์ของกลุ่มประเทศ CLMV
    2013-03-24 10:19