เชียงราย

 • นพ.รัชตะ เผย สธ.วางแผนพัฒนา รพ.และสถานีอนามัยตามแนวชายแดนให้เมียนมาร์ 5 แห่ง ในระยะเวลา 2 ปี ด้าน รมว.สธ.เมียนมาร์ชื่นชมระบบบริการสุขภาพของไทยและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การดูแลประชาชนเมียนมาร์ที่เจ็บป่วยเป็นอย่างดี หลังศึกษาดูงานระบบบริการที่ รพ.แม่จันและ รพ.สต.บ้านพระราชทาน จ.เชียงราย
  2015-07-24 15:14
 • “5 อำเภอ 1 เครือข่าย” รูปแบบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของ 5 อำเภอ คือ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสน และเวียงเชียงรุ้ง ที่รวมเป็นหนึ่งเขตบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียง 6 เดือน แต่ไม่เพียงทำให้หน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีทิศทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งจากการจัดการร่วมกัน
  2015-04-01 13:26
 • นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่ามแปลภาษาต่างประเทศ รพ.แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า มาทำงานที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงเมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ เนื่องจากว่า ในแต่ละวันที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารที่สับสนระหว่าง แพทย์ พยาบาล กับคนไข้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่พูดในของเผ่าของเขาเอง ซึ่งต่างจากเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันได้เรียนหนังสือจึงพูดสื่อสารภาษากลางได้
  2015-02-15 19:33
 • “ในอดีตผมเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย ครอบครัวเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ผมไม่ได้รับสัญชาติไทย ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกว่า การไม่มีสัญชาติจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรา พอโตขึ้นเมื่อจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไม่สามารถเรียนได้ เพราะเราเป็นคนไม่มีสัญชาติ โชคดีที่คนที่เขาให้ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียแนะนำผมว่า ให้ขอสัญชาติให้ และต้องวิ่งหาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการของสัญชาติโดยตรง” นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  2015-02-15 18:06
 • นสพ.มติชน : แม้ไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เป็นสิทธิของคนสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยเพียงแต่รอการพิสูจน์สถานะ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคไม่สามารถทำได้ รวมไปถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกลุ่มคนไทนไร้สถานะนี้ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีเพียงความหวังว่าสักวันจะได้สิทธิเหมือนคนไทยคนอื่น ภาครัฐจึงเป็นความหวังของพวกเขา
  2015-02-10 11:45
 • นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 พ.ค.57
  2014-05-10 11:14
 • หมอณรงค์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย สำรวจความเสียหายของสถานบริการจากเหตุแผ่นดินไหว พบ รพ.สต.ดงเทพนิมิตร อ.เมือง ได้รับความเสียหายมากแต่ยังสามารถให้บริการที่อาคารหลังเก่าได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวซ้ำ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
  2014-05-07 13:31
 • ที่ จ.เชียงราย นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันที่ 4 ก.พ.
  2014-02-16 12:16
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 3,000 กว่ารายต่อสัปดาห์ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบสูงสุด 8,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าภายใน 1 เดือน จะลงมาสู่ระดับปกติเหมือนช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้ ยังไม่ใช่ระดับที่พอใจ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์
  2013-10-08 10:27
 • ข่าวสด - อีกไม่นานคำว่าประชาคมอาเซียนจะทำให้ เกือบทุกเรื่องในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือ ประชากร การวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาจึงถือเป็นบทบาทที่สำคัญในช่วงเวลานี้ เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไทยและเมียนมาร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 7 สาขา ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังโรค 2.การควบคุมมาตรฐานอาหารและยา 3.การแพทย์พื้นบ้าน 4.การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
  2013-09-26 09:13
 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้มข้นมาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง เผยสถานการณ์ยังทรงตัว บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ให้เร่งลดจำนวนผู้ป่วย
  2013-08-24 11:26
 • กระทรวงสาธารณสุขเผย 7 เดือนปีนี้พบป่วยโรคตาแดง 64,350 ราย เตือนล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัส 'แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกบิดประตู ราวจับรถเมล์ ฯลฯ'
  2013-08-05 06:39

Pages