เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

 • สธ.เร่งแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยา บูรณาการหลายภาคส่วน สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และผลักดันเชื้อดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติ เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณา ก.ค.นี้ เพื่อหยุดยั้งปัญหาเชื้อดื้อยาที่ลุกลามรุนแรงอย่างรวดเร็ว จนไม่มียารักษาได้แม้ไม่ใช่โรครุนแรง เหตุเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น
  2016-06-19 12:06
 • ‘หมอปิยะสกล’ และผู้แทน 12 ประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ชี้หากไม่รีบแก้ไขอีก 34 ปี ทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยากว่า 10 ล้านคน โดยผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งอยู่ในทวีปเอเชีย รวมทั้งจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมอย่างมหาศาล เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำจีเจ็ด (G7) ในเดือนกันยายน 2559 ก่อนนำเข้าสู่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
  2016-04-19 18:30
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มีคุณภาพ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
  2015-09-10 11:32
 • ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในไทยน่าห่วง พบ เชื้อหลายชนิดมีแนวโน้มดื้อยามากขึ้นเป็นลำดับ แถมไม่มียาต้านจุลชีพตัวใหม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีลงทุนเรื่องนี้ สุดท้ายคนจะไม่ได้ป่วยตายจากเชื้อโรคร้ายแรง แต่เป็นเชื้อโรคง่ายๆ ที่เราไม่เคยกลัว หวังนำข้อมูลแก้กฎหมายจำกัดการใช้ยาของแพทย์ ยกเนเธอร์แลนด์ ทำ 10 ปี ลดเชื้อดื้อยา
  2014-06-17 13:21